Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Rajat kilpaurheilun bisnekselle

23.10.2009

Kolumni Turun Sanomat 23.10.2009

Urheilun voimakas kaupallistuminen on herättänyt yhä vakavampaa kansainvälistä huolta. Yhtenä osoituksena tästä on Budapestissa tällä viikolla pidetty urheilujärjestöjen, eri maiden kansanedustajien ja europarlamentin jäsenten konferenssi. Kokouksessa lujitettiin yhteistä käsitystä siitä, että urheilun perinteisiä arvoja kuten lasten ja nuorten terveellistä elämää ja kasvua voidaan parhaiten edistää korostamalla urheilun erityislaatuisuutta ja autonomiaa.

Urheilun kaupallistumisessa on ollut erilaisia vaiheita. Ajankohtainen keskustelu koskee taloudellisen voiton tavoittelun merkityksen kasvua erityisesti huipputason joukkueurheilun kuten jalkapallon ja jääkiekon piirissä. Urheilu on etääntynyt perinteisistä lähtökohdistaan ja siitä on kehittynyt yhä merkittävämpi bisnes ja teollisuudenala.

Kansainvälisesti esimerkiksi jalkapallo kerää valtavan suuria katsojamääriä television kautta. Tämä tekee siitä todella ison tekijän kaupallisen median mainosmarkkinoilla. Urheilijoista pyritään tekemään huipputuotteita tässä bisneksessä. Heitä ostetaan ja myydään. Huippupelaaja siirtyy joukkueesta toiseen jopa ottelu kerrallaan samastumatta mihinkään joukkueeseen tai kansallisuuteen.

Menestyminen urheilussa riippuu yhä vahvemmin siitä, miten paljon joukkueen omistaja on investoinut pelaajahankintoihin. Urheilijan synnynnäinen erikoislahjakkuus ja ahkera harjoittelu eivät sellaisinaan riitä menestymiseen. Menestys kasautuu yhä useammin niille joukkueille ja tiimeille, jotka ovat rikkaimpia. Joukkueet rakennetaan rahan voimalla ja urheilullisemmat arvot jäävät toiselle sijalle.

Eurooppalaisten ja kansainvälisten urheiluliittojen tahto on, että rahan merkitystä menestyksen tuojana vähennettäisiin. Menestyksen tulisi nousta hyvästä paikallisesta ja kansallisesta juniorityöstä. Siksi on välttämätöntä, että seurat ja joukkueet antavat riittävästi peliaikaa nouseville nuorille kyvyille. Maailman huippujen hankkimista isolla rahalla joukkueen menestyksen turvaamiseksi tulee päättäväisesti rajoittaa.

Pelaajasiirtojen rajoittaminen on kuitenkin ongelmallista EU:n keskeisen lainsäädännön näkökulmasta. EU:n ydinajatuksia on periaate ihmisten ja työvoiman vapaasta liikkumisesta. Kun urheilu ymmärretään ammatiksi muiden ammattien joukossa, EU katsoo, että pelaajahankintoja ja sopimusvapautta EU:n sisällä ei voi rajoittaa.

Kokouksen antamassa Budapestin julistuksessa vedotaan poliittisiin päättäjiin, että EU lainsäädännön kehittämisessä ja soveltamisessa urheilun erityislaatuisuus tunnustettaisiin. Yksimielisesti korostimme urheilun kasvatuksellista, kulttuurista ja sosiaalista ulottuvuutta. Urheilu ei voi ensisijassa tähdätä taloudellisen voiton saavuttamiseen.

Kokouksessa vedottiin voimakkaasti sen puolesta, että urheiluun sovellettaisiin poikkeusmenettelyä, joka mahdollistaisi vapaan liikkuvuuden rajoittamisen, jotta lasten ja nuorten hyvää voidaan puolustaa.

Lissabonin sopimukseen sisältyy kirjaus urheilun erityislaatuisuudesta. Jos sopimus tulee voimaan, se antaa lisää mahdollisuuksia torjua urheilun kaupallistumisen äärimmäisiä ilmenemismuotoja.

Ei-kaupallisella urheilulla on ollut suuri merkitys kansallisen identiteetin ja terveen isänmaallisuuden lujittajana. Olympialiike on ilmentänyt sitä, miten kansainvälistyminen ja eri kulttuurien reilu ja rauhantahtoinen kohtaaminen kuuluvat urheilun maailmaan.

Nämä arvot ovat uhattuina jos urheilijan voitontahto alistetaan taloudellisen voiton tavoittelun välineeksi kansallisessa tai kansainvälisessä urheilubisneksessä.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu