Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Lisäopetuksen tarjoaminen

25.08.2009

Kirjallinen kysymys KK 674/2009

25.8.2009

Opetushallituksen arvion mukaan jopa 4 000 tänä keväänä peruskoulun päättänyttä nuorta jäänee kokonaan ilman opiskelupaikkaa syksyllä. Meillä ei ole tähän varaa, sillä valtiontalouden tarkastusviraston mukaan työelämän ulkopuolelle jäänyt nuori maksaa yhteiskunnalle 27 500 euroa vuodessa.

Hallitus on päättänyt jättää perusopetuksen lisäopetuksen eli niin sanotut kymppiluokat yhteishaun ulkopuolelle. Tämä on huolestuttavaa, koska juuri kymppiluokat ovat auttaneet peruskoulun päättäneitä nuoria, jotka ovat epävarmoja elämänsä suunnasta. Lisäopetus antaa nuorille mahdollisuuden parantaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja, kypsytellä jatkosuunnitelmia, itsenäistyä ja oppia elämäntaitoja. Ilman lisäopetusta varsinkin hitaasti kehittyvät pojat ovat vaarassa pudota koulutuksesta.

Opetusministeri on linjannut, että lisäopetuksen ei pidä olla ensisijainen jatko-opiskelupaikka peruskoulun päättäville. Sen sijaan ministeri on esittänyt lisäpaikkoja ammatilliseen perusopetukseen. Ammatillinen koulutus ei kuitenkaan poista lisäopetuksen tarvetta. Jo nyt ammattiopetuksen keskeyttämisprosentti on keskimäärin 35. Jos kymppiluokkia ei olisi, keskeyttäminen todennäköisesti lisääntyisi entisestään. Tavoitteet suomalaisten työurien pidentämisestä eivät saa merkitä sitä, että mahdollisia kymppiluokkalaisia hätistellään heikon peruskoulusuorituksen jälkeen suoraan ammatilliseen koulutukseen.

Päätös poistaa lisäopetus yhteisvalintajärjestelmästä heikentää tämän mahdollisuuden esilläpitoa oppilaille. Vaarana on myös, että talousvaikeuksissa olevat kunnat eivät enää järjestä lisäopetusta, kun sen kysyntä näin vähenee. Jokaiselle nuorelle pitäisi kuitenkin taata mahdollisuus yksilölliseen kasvuun. Koulutusjärjestelmän puutteet eivät saa estää nuoria pääsemästä kiinni elämään.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo turvata kymppiluokkien säilymisen yhtenä opiskeluvaihtoehtona peruskoulun päättäville?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu