Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Vesiliikennejuopumuksen promilleraja

18.08.2009

Kirjallinen kysymys KK 666/2009

17.8.2009

Rikoslain 23 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan vesiliikennejuopumuksen rangaistavuudelta edellytetään yhden promillen humalatilaa tai sitä, että alusta ohjaavan kyky tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut. Lisäksi rangaistavuus edellyttää sellaisia olosuhteita, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle. Vesiliikenteestä poiketen teillä, junaliikenteessä ja ilmassa promilleraja on rikoslain mukaan 0,5. Viime vuosina on tehty useita aloitteita promillerajojen yhdenmukaistamiseksi. Vesiliikennejuopumuksen promillerajan alentamista on perusteltu sillä, että alkoholi on mukana noin puolessa kaikista hukkumistapauksista. Veneestä hukkuneista noin 80 prosenttia on ollut päihtyneenä. Tänäkin vuonna heinäkuun loppuun mennessä vesiliikenteessä hukkuneita on ollut 20.

Poikkeavia promillerajoja on perusteltu tie- ja vesiliikenteen eroilla. Vesillä nopeudet ovat pienempiä ja liikennettä on vähemmän, jolloin vaadittava reaktioaika on pidempi ja ohjausvirheiden sieto suurempi. Vesiliikenteen rangaistussäännöstä on perusteltu myös sillä, että sitä sovelletaan muista liikennejuopumussäännöksistä poiketen vakavuudeltaan hyvin erilaisiin tilanteisiin aluksen koon ja kapasiteetin taikka vesistön tai väylän suuruuden mukaan.

Maailman nopea muuttuminen vesiliikenteen osalta edellyttää promillerajojen uudelleenarviointia. Vesiliikenteen määrä on voimakkaasti kasvanut keskimääräisen varallisuuden noustessa. Myös veneiden koko ja nopeakulkuisten veneiden määrä ovat merkittävästi kasvaneet. Liikenteen kasvua on tapahtunut sekä ammattiliikenteessä että huviveneilyn puolella. Näiden seikkojen vuoksi onnettomuusriskit ovat kasvaneet ja veneen kuljettamisesta on tullut aikaisempaa vaativampi tehtävä. Modernit navigointivälineet edellyttävä niin ikään suurta tarkkaavaisuutta, jotta niiden avulla ajaminen on turvallista.

Vesiliikenteessä pienikin huolimattomuus voi johtaa varsin vakaviin seurauksiin. Luonnonolosuhteiden nopea vaihtelu muodostaa riskitekijän, joka tekee vesiliikenteestä maantieliikennettä vaativamman. Vaikka pienet ohjailuvirheet eivät olisi kohtalokkaita hyvällä säällä, niin kelin vaihtuessa ankaraksi ne ovat.

Tutkimusten mukaan jo lievä humalatila heikentää arviointikykyä, reaktionopeutta ja liikkeiden hallintaa. Mitä suurempi alus on kyseessä, sitä vakavampia vahinkoja voi aiheutua vesiliikennejuopumuksesta. Hallituksen tulisi antaa selkeä viesti, että alkoholin nauttiminen ja veneen päällikön tehtävän hoitaminen eivät kuulu yhteen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä vesiliikennejuopumuksen promillerajan muuttamiseksi?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu