Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Sopimuspalokuntalaisten hälyttäminen

07.08.2009

Kirjallinen kysymys KK 656/2009

6.8.2009

Valtio ja kuntien ylläpitämät alueelliset pelastuslaitokset jakavat vastuun pelastustoimen eri tehtävien hoitamisesta. Vapaaehtoiset palokunnat osallistuvat pelastustoimen tehtävien hoitamiseen alueella tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Pelkästään Varsinais-Suomessa toimii 76 sopimussuhteessa olevaa palokuntaa.

Sopimuspalokunnat muodostavat tärkeän toimijaryhmän pelastustoimessa. Käytännössä vapaaehtoisten hälyttämiseen liittyy silti monia ongelmia. Sireenihälyttämisen, komentopuhelimien ja hakulaitteiden poistuttua käytöstä hälytykset on tehty tekstiviestein GSM-verkossa. Käytössä oleva Soneran Alerta-palvelu on kuitenkin todettu epävarmaksi, eikä kunnollista varajärjestelmää ole. Huolestuttavaa on myös, että järjestelmän vikaantumista on vaikea huomata.

Sisäasianministeriön ohjauksessa toimiva Suomen Erillisverkot Oy operoi VIRVE-verkkoa, joka mahdollistaa turvallisen viestinnän yli viranomaisrajojen. Kustannussyistä VIRVEn käyttö ei toistaiseksi ole yleistynyt sopimuspalokuntatoiminnassa. Sen sijaan palokunnat joutuvat omalla kustannuksellaan paikkaamaan epävarman Alerta-järjestelmän puutteita.

Ministeriön kilpailuttama sopimus Alertan käytöstä on voimassa vuoteen 2010 asti. Nyt on aika ratkaista, millaisella järjestelmällä sopimuspalokuntalaiset jatkossa hälytetään. Valinnan lähtökohtana on oltava kansalaisten turvallisuuden takaaminen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo ratkaista sopimuspalokuntalaisten hälytysjärjestelmän ongelmat ja vahvistaa kansalaisten turvallisuutta?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu