Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminen

17.06.2009

Kirjallinen kysymys KK 571/2009

16.6.2009

Suomalainen terveydenhuolto toimii monelta osin loistavasti. Sairaalat, terveysasemat ja työntekijät ovat yleensä hyviä, mutta tietotekniset uudistukset etenevät terveydenhuollossa liian nihkeästi. Kuitenkin juuri teknisillä ratkaisuilla voitaisiin lisätä terveydenhuollon tehokkuutta ja turvallisuutta.

Euroopan komission selvityksen mukaan Suomessa perusterveydenhuolto on edelläkävijä tietotekniikan hyödyntämisessä. Sähköinen potilaskertomus, jonka ympärille rakentuu kaikki potilaan tutkimuksessa ja hoidossa tarvittava tieto, oli vuoden 2007 lopussa käytössä 99,1 prosentissa terveyskeskuksista. Sähköinen potilaskertomus on yleistynyt nopeasti myös erikoissairaanhoidossa ja yksityisellä sektorilla. Järjestelmän kehityksen seuraavassa vaiheessa toteutetaan organisaatioiden välinen tiedonvaihto, joka edellyttää potilastietojärjestelmien yhteensopivuutta. Valtion ohjausvaikutus järjestelmäkehitykseen on kuitenkin heikentynyt kansallinen terveyshankkeen päätyttyä vuoden 2007 lopussa.

Stakesin tutkimusraportista (37/2008) selviää, että atk-kustannukset nousevat voimakkaasti terveydenhuollon kokonaismenojen kasvuun verrattuna. Raportin mukaan ne ovat kuitenkin vielä eurooppalaisittain alhaiset eli noin 1,5 prosenttia kokonaismenoista. Tällä hetkellä suurimmat tutkimus- ja kehityspanokset käytetään sähköisen reseptin ja kansallisen sähköisen arkiston toteutukseen. Jotta suunnitelluista järjestelmistä saataisiin suurin mahdollinen hyöty, terveydenhuollon toimintatapoihin olisi samalla kiinnitettävä erityistä huomiota. Jotta kehitystyö olisi myös taloudellisesti tehokasta ja päämäärätietoista, valtion on kyettävä selkeästi ohjaamaan kehitystä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus ohjaa ja edistää terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitystyötä?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu