Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Jokaisella on oikeus onnistua

22.05.2009

Kolumni Turun Sanomat 22.5.2009

”Paras tapa vastata yksinhuoltajuudesta aiheutuvaan köyhyyteen on uusi parisuhde.” Näin toteaa professori Juho Saari teoksessa Hyvinvointivaltion tulevaisuuden haasteet (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2009).

Suorasukainen väite havainnollistaa professori Saaren yritystä tuoda uusi näkökulma suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan. Perinteinen näkökulma tarkastelee kansalaisten kohtaamia erilaisia riskejä ja vastoinkäymisiä. Sosiaalipolitiikka tuo avun ihmiselle tai perheelle silloin, kun heidän taloudellinen, terveydellinen tai sosiaalinen tilanteensa olennaisesti heikkenee. Äitiysneuvolat, lapsilisät, päivähoitojärjestelmät, eläkkeet, sairausvakuutus- ja työttömyysturva ovat tällaisen perinteisen sosiaalipolitiikan muotoja, joilla pyritään vastaamaan erityistilanteesta johtuvaan hyvinvointivajeeseen.

Yksihuoltajien keskimääräinen tilanne on haavoittuva. Perinteinen sosiaalipolitiikka onkin rakentanut heidän tuekseen monenlaisia erityisen tuen ja turvan keinoja. Hyvä niin. Tutkimus on tuottanut paljon tietoa riskitilanteiden taustalla olevista syistä. Nyt pitäisi selvittää myös sitä, mitkä tekijät ovat myönteisten muutosten taustalla. Professori Saari harmittelee sitä, ettemme ole osanneet sosiaalipolitiikassa sanoa juuri mitään esimerkiksi ”uusien parisuhteiden politiikasta”.

Professori Saaren puheenvuoro on tärkeä. Ensimmäisenä vertailukohtana tulee mieleen vieraan kielen opetuksen muuttuminen. Vanha kielenopetus keskittyi virheiden varomiseen ja välttämiseen. Sen seurauksena oli tehokas vaikeneminen neljällä kielellä. Uudempi opetus kannusti kielen rohkeaan käyttöön kielioppivirheiden uhallakin. Tällainen kielenopetus tuottaa paremman kommunikaatiotaidon kuin vanha malli.

Vieraan kielen opetteleminen antaa mahdollisuuden onnistua. Onnistumisen kokemus on luultavasti yksi tärkeimmistä asioista ihmisen onnellisuuden kannalta. Minusta tuntuu, että professori Saari haluaa sanoa jotain tästä, kun hän kiinnittää huomiota myönteisten mahdollisuuksien merkitykseen. Riskeihin keskittyvä sosiaalipolitiikka tuottaa pelastumisen kokemuksen mutta ei onnistumisen kokemusta. Eikö tämä ole puute, jos onnistumisen kokemus on keskeinen yksilön hyvinvointia lisäävä asia?

Onnistumisen kokemus voi olla totta vain sillä ihmisellä, joka muistaa myös epäonnistumisen kokemuksensa. Onnistumisen kokemus voi syntyä vain siellä, missä onnistuminen ei ole itsestään selvää vaan edellyttää ponnistelua jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Onnistumisen kokemus ei ole sama kuin kokemus siitä, että yhteiskunta tai toinen ihminen antoi minulle avun, vaikka tämäkin voi joskus olla merkittävä kokemus.

Myönteisten mahdollisuuksien sosiaalipolitiikka edellyttää laajaa eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä. Onnistumisen kokemuksille luodaan edellytyksiä niin pikkulapsiperheiden politiikan kuin koulutuspolitiikan avulla. Kun äidille turvataan mahdollisuus olla vauvansa kanssa riittävän kauan, luodaan edellytyksiä pienen ihmisen ensimmäisille onnistumisen kokemuksille. Kun alakoulujen opetusryhmät pidetään riittävän pieninä, luodaan mahdollisuuksia hitaamminkin kehittyvän lapsen onnistumisen kokemuksille. Kun varataan määrärahat lääkärin, terveydenhoitajan ja psykologin työlle kouluissa, annetaan kouluille työväline haavoittuvassa tilanteessa olevien nuorten vahvistamiseksi niin että myös he voivat onnistua.

Listaa onnistumisen mahdollisuuksien vahvistamisesta voisi jatkaa elämänkaaren loppuun. Minua viehättää ajatus, että onnistumisen kokemuksesta tehtäisiin hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisen avainkäsite. Tähän käsitteeseen sisältyy ajatus ihmisestä tavoitteellisena, dynaamisena toimijana. Ihminen tällaisena on sekä hyvinvointiyhteiskunnan tekijä että sen toiminnan kohde. Yhteiskunnan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia kokea onnistumista tavoitteellisessa toiminnassaan. Yksilön onnistuminen tuottaa paitsi iloa ja onnellisuutta hänelle itselleen myös menestystä ja vaurautta koko yhteiskunnalle. Nuorisotyöttömyyden torjunnassa on juuri tästä kyse. Tarjotaanko työ- tai opiskelupaikka vai katsotaanko että työttömyyskorvaus saa riittää heille.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu