Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Työllisyysmäärärahojen puutteen vaikutus nuoriin

30.04.2009

Kirjallinen kysymys KK 379/2009 (yhdessä Katja Taimelan kanssa)

29.4.2009

1990-luvun laman aikana syntyi nuorisotyöttömyyttä, joka myöhemmin muuttui osin rakenteelliseksi pitkäaikaistyöttömyydeksi. Kun nuorisotyöttömyys on nyt jälleen kasvussa, meillä ei ole varaa toistaa silloisia virheitä. Ei voida myöskään tuudittautua uskomaan, että ongelma poistuu, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Nuoret tarvitsevat tukea. Siksi meillä on nuorten yhteiskuntatakuu, jonka tarkoituksena on turvata koulutus-, työ- tai harjoittelupaikka alle 25-vuotiaille. Nyt yhteiskuntatakuu ei kuitenkaan toteudu.

Tällä hetkellä alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on lähes 30 000 ja näistä Varsinais-Suomessa asuu 2 140. Viime vuoden helmikuun tilanteeseen verrattuna nousua on valtakunnallisesti noin 41 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 66 prosenttia. Huonon taloustilanteen takia luvut todennäköisesti edelleen pahenevat.

Työelämän rakenteen muuttumisen vuoksi työpaikkoja syntyy ja kuolee nopeasti myös hyvässä taloustilanteessa. Tämä on ollut suuri haaste työ- ja elinkeinotoimistoille, joiden työ on henkilökohtaista asiakaspalvelua. Jo ennestään ylikuormitetut toimistot ovat joutuneet entistä ahtaammalle kasvavan työttömyyden edessä. Monissa toimistoissa on jo luovuttu ajanvarauksista asiakkaille, mikä tarkoittaa, että erityisesti nuorille tärkeitä työnhakusuunnitelmia ei tehdä. Varmasti hoidetaan vain ns. alkupalvelut eli työnhaun uusiminen ja työttömyysturvan maksun käynnistäminen.

Heikentyneen talous- ja työllisyystilanteen takia hallitus on lisäbudjetissaan vuodelle 2009 li-sännyt 22 miljoonaa euroa työvoimapoliittisia määrärahoja. Määrärahasta käytetään muutosturvan laajentamiseen seitsemän miljoonaa, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen lisäämiseen kymmenen miljoonaa ja starttirahan käytön lisäämiseen viisi miljoonaa euroa. Lisäyksistä huolimatta määräraha on 50 miljoonaa euroa pienempi kuin viime vuonna, vaikka 2008 oli työllisyyden kannalta hyvä vuosi.

Nuoret pelkäävät tänä päivänä työelämän ulkopuolelle putoamista. Uhkana on nuorten passi-voituminen. Tässä tilanteessa hallituksen tulisi panostaa työvoimapoliittiseen koulutukseen, työpajoihin ja tukityöllistämiseen. Myös työ- ja elinkeinotoimistojen asiakaspalvelukyky olisi varmistettava valtion tuottavuusohjelman aiheuttamista henkilöstöleikkauksista huolimatta. Satoja työ- ja elinkeinotoimistoissa työskennelleitä on tällä hetkellä työttömänä. Näitä henkilöitä voisi melko nopeasti perehdyttää asiakaspalvelutehtäviin purkamaan syntyneitä ruuhkia.

Hallitus on ennakoinut, että työvoimapoliittisiin määrärahoihin palataan syksyn lisätalousar-vion yhteydessä. Kun rahaa on jo tällä hetkellä liian vähän, syksyllä ollaan auttamattomasti myöhässä. Mahdollisen lisärahoituksen jakaminen TE-keskuksille ja toiminnan järjestäminen kestää niin kauan, että tällöin rahoja ei saada enää käytettyä tämän vuoden aikana. Vaarana on, että nuoret työnhakijat jäävät koulutuksen ja muiden työllistämistoimien tavoittamattomiin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus lisätä määrärahoja työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin siten, että erityisesti nuorten työnhakijoiden työttömyys ei pääse pitkittymään?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu