Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Julkista terveydenhuoltoa tarvitaan

28.04.2009

Kolumni Väenlehti 1/2009

Vieraillessani eri puolilla Suomea työväenyhdistysten tilaisuuksissa kuulen paljon ihmisten kertomuksia omasta arkipäivästään. Joskus niitä kerrotaan kahden kesken naulakoilla tai kahvijonossa. Toisinaan kuulen näitä tarinoita kahvipöydässä, jossa kuulijoita on useita. Joskus arkipäivän kertomukset löytävät luontevan paikan yksittäisen ihmisen käyttämässä julkisessa puheenvuorossa tai kommentissa.

Koskettavia ovat ne kertomukset, joissa ihmiset puhuvat siitä miten he ovat selvinnet vastoinkäymisistään. Kertomuksista kuvastuu paitsi kärsimysten taakan muisto myös helpottunut ilo siitä, että tilanteesta on selvitty kohtalaisen hyvin. Monissa ikääntyvän polven kertomuksissa nousee esiin sairauden kanssa kamppailu. Nämä kertomukset valottavat usein upealla tavalla sitä, miten kiitollisia ihmiset ovat suomalaisen hyvinvointivaltion jakamasta turvasta.

Ihmisten äänessä on sekä iloa että ylpeyttä kun he kertovat miten kallista hoitoa he ovat saaneet lähes maksutta. Heidän puheistaan kuvastuu tietoisuus siitä, että jos he olisivat joutuneet maksamaan hoidon omasta pussistaan, siihen ei olisi ollut mahdollisuuksia. He ymmärtävät, että tämä hyvinvointivaltio, suhteellisen korkean verotuksen ja erittäin laajan yhteisvastuun järjestelmä ei ole itsestäänselvyys. Voisi olla toisinkin.

Hienoinen ylpeys kertojien äänenpainoissa johtuu sen tietämisestä että oma yhteiskunnallinen liike on johdonmukaisesti, vuosikymmenten ajan, pyrkinyt tällaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Omat kokemukset ovat osoittaneet, että tehty poliittinen työ ei ole ollut turhaa. Se turvallisuus, se tasa-arvo ja se solidaarisuus jota on haluttu edistää, on tullut todeksi omalla kohdalla ja joka vuosi kymmenien tuhansien muiden kohdalla. Saavutus ei ole vähäinen.

Minusta on mukava kuulla näitä uskoa vahvistavia kertomuksia. Tiedän, ettei tässä ole koko totuus suomalaisesta terveydenhuollosta. Rinnakkain tämän edellä kuvatun kanssa toimivat yksityiset lääkärikeskukset. Lääkärikeskukset toimivat osakeyhtiölain mukaisesti ja niiden tehtävänä on voiton tuottaminen omistajilleen. Palvelun hinta muodostuu palvelujen tuottamisen kustannuksista ja liikevoitosta. Asiakkaaksi hakeutuvat ne, joilla on varaa maksaa palveluista se, mitä niistä vaaditaan maksettavaksi. Rahalla saa joillakin paikkakunnilla nopeampaa palvelua yksityiseltä puolelta jos on rahaa tai omia yksityisiä vakuutuksia, jotka korvaavat yksityislääkärikuluja.

Yksityisten palvelujen osuus on vielä pieni, mutta niiden käyttö helpottaa jonkin verran kuntien terveydenhuollon jonojen painetta. Tästä syystä julkisista varoista korvataan osa yksityislääkäripalvelujen kustannuksista ns. KELA-korvauksina. Yksityisillä lääkäripalveluilla on tämän lisäksi merkittävä asema työterveyspalelujen tuottamisessa.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan suomalaisten eriarvoisuus terveyspalvelujen käytössä on kasvanut. Vähiten terveyspalveluja käyttävät ne, joiden taloudellinen tilanne on kaikkein heikoin. He eivät ole työterveyshoidon piirissä eikä heillä ole varaa yksityiselle lääkärille menoon. terveydenhuollon kehittämisessä tämä ryhmä on vaarassa joutua entistä huonompaan asemaan. Hallituksen päätökset nostaa julkisten terveyspalelujen asiakasmaksuja nostava palvelujen käytön kynnystä. Entistä useampi jättää lääkärissäkäynnin väliin. Hallituksen uusin suunnitelma palvelusetelin käytön laajentamiseksi terveyspalvelujen puolelle lisää syrjäytymisvaaraa entisestään.

Laajaan yhteisvastuuseen perustuvaa järjestelmää puretaan nyt vauhdilla. Iloiset kertomukset tasa-arvoisista ja lähes maksuttomista palveluista tulevat vähentymään. Tilalle tulevat kertomukset siitä, miten työlästä on sairaan ihmisen kilpailuttaa yksityisiä yrityksiä ja miten paljon lopulta joutuu itse maksamaan siitä, että saa vapaasti valita eri yritysten välillä silloin kun sairaus yllättää. Nyt olisi aika yhteistyössä lääkärien kanssa käynnistää vastuullinen työ terveyskeskusten kehittämiseksi niin, että olennainen osa hyvinvointivaltiotamme voidaan säilyttää.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu