Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Vappuna 2009

01.05.2009

Juhlapuhe

Imatran, Joutsenon ja Lappeenrannan vappujuhla 1.5.2009

Hyvät toverit

Maailma on muuttunut dramaattisesti viime vapun jälkeen. Häikäilemättömän finanssikeinottelun aiheuttamat amerikkalaispankkien luottotappiot synnyttivät valtavan epäluottamuksen aallon, joka rantautui nopeasti kaikkialle maailmaan. Muutamassa kuukaudessa kuluessa epäluottamus alkoi näkyä arkimaailmassa lainan saannin ehtymisenä ja sen seurauksena kaupankäynnin hiljentymisenä. Taloustaantuma näkyy nyt myös Suomessa, yritysten, kotien, perheiden ja kansalaisten arjessa.

Rakentamisen ja vientiteollisuuden piiristä on nopeasti menetetty kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Kaakkois-Suomen alueella työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa vajaat 18 000. Kasvua viime vuoden takaisesta tilanteesta on 15,7%. Lomautettuja oli maaliskuun puolivälissä 3600 henkeä ja määrä on edelleen kasvanut eikä parempaa ole odotettavissa lähiaikoina. Eilen julkaistun tilaston mukaan Suomen työllisyystilanne on kuitenkin toistaiseksi parempi kuin Ruotsin.

Työttömyys näkyy heti perheissä toimeentulon heikkenemisenä. Perheissä kysellään, miten tästä selvitään eteenpäin velkojen ja muiden sitoumusten kanssa. Kunnissa on kevään aikana jouduttu ottamaan kuluvan vuoden talousarvio uuteen käsittelyyn. Kuntien verotulojen ennakoidaan jäävän huomattavasti alle budjetoidun. Porvarihallituksen toimet kuntien talouden pelastamiseksi eivät pelasta kuntia leikkauksilta, jotka koskevat kipeästi niin päivähoitolapsia, koululaisia kuin vanhuksiammekin.

Sosialidemokraatit ovat johdonmukaisesti vaatineet vahvempaa panostusta julkisen terveydenhuollon, vanhuspalvelujen ja koulujen toiminnan laadun kehittämiseen. Taloustaantuman olosuhteissa näiden tavoitteiden puolustaminen tarkoittaa sitä, ettemme voi suostua palvelujen heikentämiseen. Viisaalla elvytyksellä, eli korottamalla kuntien valtionosuuksia, tästä olisi mahdollisuus selvitä ilman vakavia vaurioita, kun kunnat samalla tehostavat omaa toimintaansa.

Vaikka hallitus kaavailee leikkauksia vasta seuraavalle vaalikaudelle, leikkaukset ovat tosiasia jo nyt. Hallituksessa uskotellaan, että köyhtyvät kunnat selviytyvät kunhan tehostavat toimintojaan. Kuntien työoloja kuvaavat raportit kuitenkin paljastavat, että monin paikoin henkilöstö jo nyt tekee työtä liian kovien paineiden keskellä. Lisäleikkaukset henkilöstömäärissä tehostamisen ja tuottavuuden nimissä johtavat loppuun palamisten ja sairauslomien syöksykierteeseen. Hallituksen valitsema säästölinja merkitsee sitä, että kunnat joutuvat heikentämään palveluja. Tämä ei ole hyvää politiikkaa.

Hyvät toverit

Taloustilanne asettaa politiikalle kovia vaatimuksia. Porvarihallitus on suurissa vaikeuksissa. Selkeää talouspoliittista linjaa ei ole hahmottunut. Veronkevennykset viedään läpi vaikka taantuma jo itsessään syö miljardikaupalla valtion verotuloja. Hallituksen talouspolitiikan epämääräisyyttä kuvastaa myös se, että hallitus juuri tässä kohdassa toteutti työnantajien KELA-maksun poistamisen. Mitään varmuutta näiden ratkaisujen elvyttävistä vaikutuksista ei ole.

Porvarihallitus toteuttaa oikeistolaista talouspoliittista linjaa puolustaessaan veronkevennyksiä ja ottamalla lisää velkaa. Toisaalta linja tuntuu olevan hukassa. Erityisesti Keskusta yrittää kumartaa selkärangattomasti kaikkiin suuntiin. Ministeri Pekkarinen on sanonut, että hallituksen veropolitiikkaa on väärää ja että hyvätuloisten verotusta tulisi kiristää. Miksei Pekkarinen saa ääntään kuuluville hallituksessa tai puolueessaan? Kenen asialla Keskusta on, köyhän vai rikkaan, voi syystä kysyä.

Ei ole mikään ihme, että puhemies Niinistökin katsoo menoa sydän syrjällään ja toivoo että maassa tällaisina vaikeina aikoina olisi nykyistä laajapohjaisempi hallitus. En ymmärrä että Niinistö mitään muuta tarkoittaa kuin sitä, että poliittisen vasemmiston osaamisen ja vastuunottokyvyn tulisi olla mukana siellä, missä maan asioita hoidetaan. Nyt me emme ole mukana ja jälki on niin heikkoa kuin se on. Yritys vanhuuseläkeiän alarajan korottamisesta on kuvaava esimerkki siitä, mitä johtavien ministerien osaamattomuus talous- ja työelämäasioissa saa aikaan.

Huolestuttavaa on, ettei hallituksella näytä olevan minkäänlaista työllisyysohjelmaa. Työttömyyden kasvu aiheuttaa paineita muuallekin kuin sosiaaliturvan kestävyyteen. Työttömyyden merkittävällä ja nopealla kasvulla on dramaattiset, kertautuvat vaikutukset koko kansantalouteen ja koko yhteiskuntaan. Tästä syystä työllisyyden hoitaminen asetettiin keskeiseksi tehtäväksi Paavo Lipposen 1. hallituksen aloittaessa työnsä silloin kun Suomea ryhdyttiin nostamaan edellisen laman pohjalta vuonna1995.

Uusimpien tietojen mukaan erityisen nopeasti on kasvanut nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys. Nuoria varten tarvittaisiin nopeasti oma työllisyysohjelma. Kun hallitus ja työmarkkinajärjestöt nyt yhdessä etsivät ratkaisuja suomalaisten työurien pidentämiseen, olisi keskustelun keskiöön nostettava nuorten tilanne. Nuorten ammattiin valmistuneiden työllistymiskynnystä on alennettava. Työpaikkaa vaille jäävien nuorten mahdollisuutta lisäkoulutukseen on parannettava. Opintososiaalisista eduista on huolehdittava. Pätkä- ja silpputyötä tekevien työsuhde- ja muutosturvaa on vahvistettava.

Näyttää ilmeiseltä, että maamme on suuren rakennemuutoksen edessä. Jos ja kun nousu alkaa, Suomi ei ole sama kuin se oli taantuman alkaessa. Ei ole lainkaan varmaa, että edes saman alan työpaikat palaavat kun taloudellinen kasvu maailmalla käynnistyy. Ei ole selvää, että Suomi pääsee kasvun siivelle mukaan. Meiltä vaaditaan kykyä valmistautua myös sellaiseen maailmaan, jota emme vielä tunne. Uusia työpaikkoja syntyy vain sitä kautta että syntyy uusia yrityksiä ja uusia tuotannonaloja. Julkisen vallan roolina on tukea vahvasti sekä niin korkeakouluissa kuin tutkimuslaitoksissa yrityksissäkin tehtävää tutkimus ja tuotekehittelyä. Maailma on valtavien haasteiden edessä muun muassa ilmastokriisin, energiakriisin, ruokakriisin, ja tietohallintakriisin takia. Kaikkien näiden kriisien ratkaisemiseen tarvitaan uutta tietoa ja teknologiaa.

Toverit

Timo Soini sanoo: Missä EU - siellä ongelma. Lause on populistinen ja vastuuton. Maisterin tutkinnon suorittaneelta on oikeus vaatia syvempää ymmärrystä EU:n merkityksestä. Juuri nyt suomalaisten ongelmat taloutensa kanssa olisivat moninkertaiset, jos emme olisi EU:n jäsenmaa.

Euroopan unioni on syntynyt ratkaisuksi yhteen kaikkein järkyttävimmistä ongelmista, minkä eurooppalaiset ovat joutuneet kohtaamaan. Eurooppalaisen ihmisen arkipäivässä vuosisatojen, jopa vuosituhansien ajan on sodalla ja tappamisella ollut hyvin keskeinen paikka. Viime vuosisadan kaksi suursotaa merkitsivät paitsi kuolemaa kymmenille miljoonille eurooppalaisille myös arvokkaiden kulttuuristen ja taloudellisten saavutusten tuhoutumista. Euroopassa käytyjen toistuvien sotien taustalla olivat eri alueiden ja kansojen vastakkaiset intressit taloudelliset ja poliittiset intressit. Valtatasapainoa Euroopassa haettiin jatkuvien sotien kautta. Politiikan päälinjana oli kansallisten etujen ajaminen ja puolustaminen tarvittaessa kainoja kaihtamatta ja rajoja tunnustamatta. Äärimmilleen tämä populistinen linja vietiin Hitlerin Natsi-Saksassa.

Euroopan unioni syntyi siksi, että kansojen johtajat Toisen maailmansodan jälkeen tajusivat, että Eurooppa tarvitsee uuden suunnan, jossa ihmisen, kansalaisen hyvä on etusijalla. Eurooppalaisen ihmisen toive oli, ettei enää koskaan päädyttäisi kaiken tuhoavaan suursotaan. Entiset vihollismaat perustivat teollisuuden, talouden ja työpaikkojen yhteisön edistämään ihmisten hyvinvointia kaikissa yhteisön jäsenmaissa. Kun kaikkien hyvinvointi perustuu eri maiden yhteistyölle, kenenkään ei kannata ryhtyä sotaan toista vastaan. EU on tässä päätehtävässään onnistunut varsin hyvin. Se että olemme välttyneet uusilta suursodilta, ei ole sattumaa. EU:n byrokratiaongelmat ovat pieni hinta siitä, että yhteisö on onnistunut hoitamaan pois toistuvien suursotien ongelman.

EU vaalit ovat runsaan kuukauden päästä. SDP:llä on nyt kolme edustajaa parlamentissa. Suomalaisia meppejä on nyt yhteensä 14. EU:n laajenemisen myötä suomalaiset menettävät yhden paikan. Sosialidemokraattien kolmen paikan säilyttäminen vaatii todella hyvää menestystä kesäkuun vaaleissa. Nyt on äärimmäisen tärkeätä, että sosialidemokraattinen väki käyttää valtaansa näissä vaaleissa. Ei ole ollenkaan samantekevää kuka Suomesta lähtee parlamenttiin.

Suomalaiset eivät muodosta Euroopan parlamentissa omaa poliittista ryhmäänsä. Suomalaiset toimivat omissa europarlamentin poliittisissa ryhmissään. Sosialidemokraatit muodostavat sisarpuolueitten kanssa yhtenäisimmän poliittisen ryhmän europarlamentissa. Me olemme vaihtoehto europarlamentin konservatiivien ryhmälle. Jokainen ääni joka jää antamatta sosialidemokraateille, koituu loppupeleissä konservatiiviryhmän hyväksi.

Euroopan parlamentin rooli vahvistuu. Siksi on entistäkin tärkeämpää vaikuttaa siihen, kuka parlamentissa käyttää valtaa. Me kannatamme vahvaa ja toimintakykyistä Euroopan unionia, joka kykenee antamaan uutta suuntaa Euroopalle ja joka kantaa moraalista vastuuta myös maailmasta Euroopan ulkopuolella. Me emme aja kaksilla vaunuille kuten Keskusta. On erikoista, että kun Vanhanen viran puolesta puhuu vahvan Euroopan puolesta niin Väyrynen arvostelee Euroopan yhteistä rahaa. Ei herätä kovin suurta luottamusta.

Euroopalla on edessään suuria haasteita. Selviytyminen finanssikeinottelun synnyttämästä taloudellisesta taantumasta, eriarvoisuuden kasvun pysäyttäminen, yhteisen turvapaikkapolitiikan edistäminen, väestön ikääntyminen, ilmastonmuutoksen torjuminen, kestävien energiaratkaisujen kehittäminen, sosiaalisen turvallisuuden vahvistaminen jne. Tässä työssä europarlamentissa tarvitaan vahvaa poliittista ryhmää, jonka työ perustuu meille sosialidemokraateille yhteisiin arvoihin: tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen, solidaarisuuteen ja vapauteen.

On runsas kuukausi aikaa vaaleihin. Nyt on aika herätellä ihmiset, muistuttaa Eurovaaleista ja poliittisten valintojen merkityksestä Euroopalle ja Suomelle.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu