Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Koululaisten hyvinvointi

27.03.2009

Kirjallinen kysymys 247/2009

26.3.2009

Jokelan ja Kauhajoen kouluampumiset olivat äärimmäisiä esimerkkejä nuorten pahoinvoinnista. Kummankin tapauksen selvittämiseksi asetettiin tutkijalautakunta. Jokelan tapausta tutkinut lautakunta on jättänyt raporttinsa. Perusteellinen raportti antaa tärkeää tietoa koulusurman taustoista. Oppilaitosten turvallisuuden parantamiseksi on jo käynnistetty useita toimenpiteitä. Koulujen pelastussuunnitelmia on parannettu, poliisin verkkoseurantaa tehostettu ja aselakia uudistava hanke käynnistetty.

Sosiaali- ja terveysministeriön alalla toimet koululaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ovat käynnistyneet hitaasti. Ministeriön asettama työryhmä on valmistellut muutoksia koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Lisäksi on suunniteltu mielenterveyspalveluiden ikärajojen yhtenäistämistä ja lisävarojen suuntaamista lasten ja nuorten mielenterveystyöhön.

Vastuu oppilashuollon järjestämisestä on kunnilla, mutta rahoitus on saatava valtiolta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehitetyn mallin mukaisesti kouluihin tarvittaisiin yksi terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori 600 oppilasta kohti ja yksi lääkäri 3 000 oppilasta kohti. Tämän toteutus edellyttäisi vuosittain 150 miljoonan euron lisärahoitusta nykyiseen verrattuna.

Kouluampumisten jälkeen hallitus vakuutti tahtoaan panostaa nuorten hyvinvointiin. Lupaukset koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kehittämisestä ovat kuitenkin hautautuneet työryhmiin. Tarvittavaa rahoitusta ei myöskään ole myönnetty.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus on ryhtynyt koululaisten hyvinvoinnin parantamiseksi?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu