Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Työtä nuorille

20.03.2009

Kolumni Turun Sanomat 20.3.2009

Viime viikolla tapahtui sellainen harvinaisuus, että hallitus toteutti sen, mitä oppositio välikysymyksellään vaati. Laajan kansalaisliikkeen, keskeisten palkansaajajärjestöjen ja poliittisen opposition vaatimuksesta hallitus perui päätöksensä nostaa vanhuuseläkeiän alarajaa kahdella vuodella. Näissä väännöissä syntyi monipuolinen keskustelu työurien pidentämisestä ja työelämän kehittämisestä. Jyrkkä vastakkainasettelu purkautui nopeasti haluksi etsiä yhdessä keinoja eläköitymisiän nostamiseksi.

Paineet työurien pidentämiseen tulevat kahdesta suunnasta. Ensinnäkin siitä, että lähivuosien aikana eläkeiän saavuttaa sotien jälkeen syntynyt suuri ikäluokka. Työelämästä siirtyy hyvällä omallatunnolla pois enemmän väkeä kuin sinne saadaan uusia. Jos työn määrä pyritään pitämään entisen suuruisena, on työssä olevien tehtävä pidempää uraa.

Toinen paine tulee ajankohtaisesta taloustilanteesta. Suomen valtio joutuu nyt ottamaan runsaasti lisää velkaa, jotta laissa säädetyt tehtävät voidaan hoitaa. Velan kasvu rasittaa valtion budjettia korkomenoina. Velan takaisinmaksu tulee olemaan vaativa tehtävä. Se onnistuu vain taloudellisen kasvun avulla. Kasvun aikaansaaminen yleisen suhdannetilanteen kohennuttua edellyttää, että pystymme entistä pienemmällä porukalla tekemään entistä enemmän työtä.

Viime viikkojen keskustelussa painopiste on ollut ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisessä. Vähemmän on puhuttu muista yhteiskunnassa tehtyyn kokonaistyömäärään vaikuttavista tekijöistä. Kun tavoitteena on tehdyn työmäärän kasvattaminen, on tarkasteluun otettava ihmisen koko elämänkaari vuosien 18 ja 68 välillä.. Minkä ikäisenä suomalainen aloittaa työelämässä? Kuinka pitkään hän on pätkätyösuhteiden varassa? Milloin hän pääsee säännöllisemmän työn ja vakituisemman työsuhteen vihreille oksille? Kuinka paljon uuden sukupolven kasvattaminen leikkaa vanhempien palkkatyön tai yrittäjyyden määrää?

Työttömyys on käytettävissä olevan työvoiman merkittävää hukkaamista. Erityisen vakavan uhkan maamme selviytymiselle muodostaa nuorten työttömyys. Uusimpien tietojen mukaan alle 30-vuotiaiden työttömyys on lähtenyt kasvuun. Nuorisotyöttömyys on kohtalokasta sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Työtön nuori ei pääse syventämään ammattitaitoaan. Hän ei kiinnity sen osallisuuden piiriin, jota työelämä ja sen yhteisöt tarjoavat. Hänen asemansa vapailla työmarkkinoilla heikkenee ennen kuin se on päässyt kunnolla syntymäänkään.

Työvoimapoliittiset aktiivitoimet kuuluvat meidän järjestelmäämme, mutta ne eivät voi korvata niitä henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen ja kasvun mahdollisuuksia, joita työ avoimilla työmarkkinoilla parhaimmillaan antaa. Työttömyyden pitkittyminen voi yksilön kohdalla merkitä sitä, että hän vasta kuntoutuksen jälkeen saa takaisin työelämäkelpoisuuden, jolla pääsee kiinni työpaikkaan.

Nuorten työttömyyden torjuminen vaatii nyt erityisiä ponnistuksia. Opintojen loppuun suorittamiseen on kannustettava. Työharjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksia on ylläpidettävä taantumassakin. Lyhyistäkin työsuhteista on tehtävä taloudellisesti palkitsevia. Yritystoiminnan rohkealla kehittämisellä on strateginen yhteys nuoren työvoiman sisältämiin mahdollisuuksiin.

Uusien yritysten ja tuotannonalojen syntymistä sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa on tuettava ja rohkaistava julkisin panostuksin. Tulevaisuudesta tiedämme, että hoivapalvelualalla tulee työtä riittämään. Todennäköistä on, että vapaa-aikaan ja viihtymiseen liittyvien palvelujen kysyntä kasvaa edelleen. Kaupankäynnin ja terveydenhuollon puolella on jo nyt paljon laajenemisvaraa tietoteollisuuden sovellusten kehittämisessä ja käyttämisessä. Ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä energian säästöön liittyvät yhteiskunnalliset tavoitteet synnyttävät laajat markkinat monenlaiselle yritystoiminnalle tuulivoimaloista ekotaloihin.

Tulevaisuus on täynnä valtavia ja kiinnostavia työmaita ja tehtäviä. Työn tekemisen tarve ei näytä maailmasta loppuvan. Olennaista on se, että jokaiselle kyetään antamaan mahdollisuus tarttua tulevaisuuteen ja sen tarjoamiin kiinnostaviin haasteisiin.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu