Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Palvelusetelijärjestelmä uhkaa kansanterveystyötä

14.03.2009

Tiedote 13.3.2009

Eduskunta käy lähetekeskustelun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteliä koskevasta hallituksen lakiesityksestä tiistaina 17. maaliskuuta. Esitetyn lain tarkoituksena on merkittävästi laajentaa palvelusetelin käyttöä kunnissa terveydenhuollon puolelle. Toteutuessaan uusi laki siirtäisi yhä enemmän vastuuta yksilölle, mikä arveluttaa kansanedustaja Ilkka Kantolaa:

- Näen merkittäviä riskejä siinä, että lakiesityksen toteutuessa palvelun tuottajien kilpailuttaminen ja palvelun laadun arviointi siirtyy julkiselta viranomaiselta yksittäiselle kuntalaiselle. Jos laadunvalvonta pettää, silloin menevät hukkaan sekä veronmaksajien että kuntalaisen omat rahat. Voidaanko kaikille taata tasa-arvoiset palvelut, kun palvelusetelin käyttö edellyttää kykyä selvittää tarjolla olevien palveluiden eroja ja omaa rahaa, kysyy Kantola.

Kantolaa huolestuttaa myös kansanterveystyön asema. Nykyisessä järjestelmässä terveyspalvelujen tuotanto on vahvasti kuntien käsissä. Kuntien terveystoimen haltuun kertyy ajan myötä laaja-alaista tietämystä kuntalaisten terveystilanteesta, terveyteen vaikuttavista paikallisista oloista sekä terveyttä edistävistä asioista. Kuntien vahva asema antaa niille mahdollisuuden pitkäaikaiseen seurantaan, tiedonkeruuseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Tuoreessa työterveyshuoltolaissa on painotettu vahvasti ennaltaehkäisevien toimien merkitystä. Tästä huolimatta työterveyshuolto käytännössä painottuu korjaavaan toimintaan. Hallituksen toimesta on käynnissä terveyden edistämisen

politiikkaohjelma. Kaikki myöntävät, että ennakoivat toimet ovat halvempia kuin korjaavat toimet.

Kantola pelkää, että palvelusetelin käytön merkittävä laajentaminen terveydenhuollon puolelle sirpaloittaisi tilannetta entisestään ja söisi mahdollisuuksia tehokkaalta kansanterveystyöltä. Kantola suhtautuu epäillen palvelusetelien käytön laajentamiseen terveydenhuollon puolelle:

- Palvelusetelin käytöllä halutaan lisätä kuntalaisen valinnanmahdollisuuksia terveyspalvelujen käyttäjänä. Samalla lisääntyy kuntalaisen oma vastuu. Jos kuntalainen hankkii tarvitsemansa terveydenhuollonpalvelut useilta eri tuottajilta, kokonaisvaltainen tieto jää puuttumaan. Uhkana on ennaltaehkäisyn ja korjaavan toiminnan saumattomuuden heikkeneminen.

Kantola toivoo, että tulevassa lähetekeskustelussa käydään läpi palvelusetelin sopivuutta eri sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumuotoihin. On huolehdittava siitä, että sekin kuntalainen, joka ei itse kykene hoitamaan kilpailutusta ja laadunarviointia, pääsee hyvän terveydenhuollon piiriin.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu