Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Ihmisarvo, luottamus ja luovuus

27.02.2009

Mielipide Turun Sanomat 26.2.2009

Filosofi Pekka Himanen nostaa haastattelussaan (TS Talousliite 24.2.) esiin virkistävän myönteisiä mahdollisuuksia talouselämän vahvistamiseen. Hänen mielestään ihmisen keskeinen unelma on, että hänen arvokkuutensa ihmisenä tunnustetaan. Arvonanto puolestaan voi sytyttää ihmisen parhaimmilleen, Himanen toteaa. Ajankohtainen tilanne, jota leimaavat uutiset yt-neuvotteluista, lomautuksista ja irtisanomisista stressaa ihmistä jo koettelee omanarvontuntoa. Tilanne järkyttää ihmisten perusluottamusta.

Himasen mukaan pelon ilmapiirissä ihminen suojautuu ja noudattaa turvallisiksi kokemiaan malleja. Luovuudelle on tilaa vain pelosta vapaassa ja luottavaisessa ympäristössä. Uskon, että Himanen on oikeassa. . Himanen muistuttaa yritysjohtajia heidän vastuustaan tämän asian ylläpitämisessä. Ihmisarvo ja luottamus ovat luovuuden edellytyksiä.

Tämän perusasian oivaltaminen on taustana hyvinvointivaltion ns. pohjoismaisen mallin rakentamiselle. Laaja hyvinvointivaltio muodostaa julkisen järjestelmän, jossa jokainen kansalainen on vakuutettu erilaisten elämän riskien varalta. Hyvinvointivaltion aatteellisena perustana on jokaisen kansalaisen ihmisarvon tunnustaminen ja siihen perustuva oikeus vakuutusturvaan sairauden, työttömyyden, opiskelun ja vanhuuden varalle, jolloin toimeentulo muutoin vaarantuu. Verot ja sosiaaliturvamaksut ovat tämän riskivakuutusjärjestelmän vakuutusmaksuja.

Hyvinvointivaltio on vuosikymmenten ajan synnyttänyt luottamusta ja rohkeutta, valmiutta riskinottoon ja vapautta luovuuteen. Siksi meidän on Suomessa syytä vahvistaa pohjoismaista hyvinvointivaltion mallia sen sijaan, että etsimme kilpailukykyä verotusta keventämällä ja sosiaaliturvaa heikentämällä. Yhä korkeampaa osaamista vaativan työelämän tuottavuus ei nouse epävarmuutta vaan luottamusta lisäämällä.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu