Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kela-maksun poisto on tarpeetonta

26.02.2009

Eduskunnan täysistunto 25.2.2009

Keskustelu hallituksen esityksestä työnantajan kansaneläkemaksun alentamista koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi (HE 11/2009)

KELA-maksun alentaminen on osa hallituksen elvytyspakettia. Työnantajien KELA-maksu on osa työvoimakustannuksia. Näitä kustannuksia alentamalla hallitus pyrkii vahvistamaan yritysten kykyä kilpailla tuotteiden hinnoilla jyrkästi heikentyneillä markkinoilla. Hallitus kertoo tuovansa myöhemmin esityksen siitä, että vuoden 2010 alusta KELA-maksu poistetaan kokonaan.

Kysymys kuuluu, onko tällainen ratkaisu perusteltu tai tarpeellinen. Onko teollisuutemme nyt vaikeuksissa nimenomaan sen takia että sen tuotteet ovat liian kalliita tai että työvoimakustannukset liian korkeita? Ovatko työpaikkamme nimenomaan ja juuri sen takia uhatut että työn hinta on liian korkea? Onko tämä taantuma samaa juurta kuin 90-luvun alun lama? Monien mielestä nyt on käsillä kokonaan toinen tilanne.

Eikö kysyntä ole pysähdyksissä nyt siitä syystä, että rahoitusmarkkinat ovat kriisiytyneet? Suomen vienti ei vedä, koska EU:n vienti Yhdysvaltoihin ei vedä. Amerikkalaiset kuluttajat ja yritykset painivat valtavien velkaongelmiensa kanssa eivätkä pankit uskalla lainata rahaa kulutukseen. Kysynnän elpymiseen tarvitaan ostohalujen ja ostovoiman syntymistä. Jos tätä ei tapahdu, eivät edullisetkaan tuotteet käy kaupaksi. Obama tekee parhaansa, mutta me emme voi saada Yhdysvaltain taloutta liikkeelle. Siksi KELA-maksun poistaminen on nyt tarpeeton liike. Sen aika olisi saattanut olla sitten kun kysyntä maailmalla elpyy ja kilpailu on taas kovaa ja kiihkeätä. Kun Saksa sukeltaa, Suomikin sukeltaa vaikka työn hintaa laskettaisiinkin.

KELA-maksun alentamisen ja poistamisen ajatellaan yhtäältä elvyttävän taloutta ja mahdollistavan sen, että yritys voi työvoimakustannusten alenemisen johdosta pidättäytyä lomautuksista ja irtisanomisista. Valtiovarainministeri on todennut täällä moneen kertaan sitä, että irtisanova yritys ei hyödy KELA-maksun poistosta mitään, ja siksi sen ei kannata irtisanoa. Argumentti ei ole niitä pitävimpiä. On näet selvää, että irtisanomalla työntekijänsä työnantaja säästää paljon enemmän kuluja kuin mitä säästyy KELA-maksun poistamisen kautta.

Hallituksen esityksessä todetaan, että KELA-maksun poistaminen lisää yhteisöveron tuottoja. Tämä on kiinnostava oletus. Eikö kyse siis ollutkaan siitä, että vaihtoehtoina ovat työntekijän irtisanominen ja KELA-maksun poistaminen? Näyttää että varsinainen kytkös onkin siinä, että KELA.maksun poistamisella halutaan kasvattaa yritysten voittoja, joihin sitten kohdistuu yhteisöverotus? Suomessa on hyvä tilanne sikäli, että yritysten taseet ovat keskimäärin hyvässä kunnossa. Minusta ei ole olemassa riittäviä perusteita vahvistaa yritysten taseita entisestään tässä tilanteessa.

KELA-maksun poistamisessa on kyse yritysten verotuksen keventämisestä. Tämä elvytystoimi maksaa valtiolle miljardin vuodessa. Miten tämä tulonmenetys katetaan, on vielä auki. Valtiovarainministeri on väläytellyt ympäristöverojen korotuksia. Kaikilla verojen korotuksilla on elvytykselle vastakkaisia vaikutuksia, kohdistuivatpa ne kustannuksina sitten yrityksiin tai hintojen ja maksujen korotuksina yksittäisiin kansalaisiin. Verotusta kevennetään yhdestä kohdasta miljardilla ja luvataan kiristää toisesta kohdasta miljardilla. Mitä elvytystä se on?

Tärkeätä on tietysti siirtää painopistettä ympäristöverotuksen suuntaan. Hyvää se on silloin, jos verotus ohjaa yritysten ja kansalaisten käyttäytymistä luontoa ja ilmastoa suojelevaan suuntaan. Ongelma vain on se, että jos käyttäytymisen muutos tapahtuu toivottuun suuntaan, verotulot vähenevät vastaavasti.

Työmarkkinajärjestöjen hyväksymässä sosiaalitupossa ansiokasta oli sitoumus työeläkemaksujen korotuksiin. Tällä päätöksellä järjestöt ilmaisivat halunsa huolehtia siitä, että tulevien eläkkeiden turvaaminen ei kohtuuttoman suuressa määrässä kaadu meidän lastemme maksettavaksi. KELA-maksun alentamisen ja poistamisen aika ei ole ainakaan nyt.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu