Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

EU:n ja Kiinan kumppanuus

24.04.2009

Kolumni Turun Sanomat 24.4.2009

Suurvalloilla on likainen menneisyytensä. Paremman tulevaisuuden rakentaminen uskottavalla tavalla edellyttää, että menneisyyden virheet ja synnit todetaan ja käsitellään. Yhdysvaltojen presidenttiä Barack Obamaa vaaditaan nyt käynnistämään tutkimukset edeltäjänsä hallinnon käyttämistä vankien kuulustelumenetelmistä. Kansalaiset ja ihmisoikeusjärjestöt haluavat saada selvyyden siitä, onko Yhdysvaltain hallitus sallinut kidutuksen käytön.

Presidentti Obama on vaikeassa tilanteessa. Hän on esiintynyt vahvana ihmisoikeuksien puolustajana ja siksi häneltä odotetaan päättäväisyyttä mahdollisten ihmisoikeusrikkomusten tutkimisessa ja syyllisten saattamisessa vastuuseen. Toisaalta Obamalta odotetaan vahvaa tukea Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n työlle, jonka koetaan edistävän amerikkalaisten turvallisuutta. Valtionpäämies joutuu punnitsemaan sitä, kumpi on tärkeämpää, kansalaisten turvallisuuden edistäminen vai ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Hänen kysymyksensä on: Onko ihmisoikeuksien loukkaaminen sallittava silloin, jos se on välttämätöntä maan turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Maailman toisella puolella, Kiinassa, valtionjohdon kysymykset ovat kaikesta päätellen samanlaisia. Ihmisoikeusongelmat ja turvallisuushaasteet Kiinassa ovat osin toisenlaisia kuin Yhdysvalloissa, mutta perusasetelmassa on paljon samaa. Yhteisiin vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin niin Kiinassa kuin Yhdysvaltojen eräissä osavaltioissa kuuluu kuolemanrangaistuksen käyttö. Molemmilla on parantamisen varaa ihmisoikeusasioissa, mutta Kiina näyttää monissa asioissa tulevan kaukana Yhdysvaltain perässä. Tämä kuva syntyy, kun lukee kansainvälisten, riippumattomien järjestöjen ihmisoikeusraportteja. Vakavin Kiinaan kohdistuva kansainvälinen arvostelu koskee vähemmistöjen oikeuksien loukkaamista. Tässä asiassa ero yksipuoluejohtoisen Kiinan ja demokraattisen Yhdysvaltojen välillä on iso.

Kiinan ihmisoikeustilanteen parantumiseen on vaikuttanut 90-luvulta jatkunut reipas taloudellinen kasvu. Miljoonat ihmiset ovat päässeet pois äärimmäisestä köyhyydestä. Lehtitietojen mukaan Kiina on tässä kuussa julkistanut ensimmäisen ihmisoikeusohjelmansa. Ohjelmassa Kiinan hallitus tunnustaa, että maalla on ihmisoikeuskysymyksissä paljon parannettavaa. Hallitus jatkaa taloudelliseen kasvuun perustuvaa köyhyyden vähentämispolitiikkaansa. Lisäksi hallitus lupaa puuttua laajaa kansainvälistä huomiotakin herättäneisiin ihmisoikeusongelmiin. Näitä ovat laajan maan viranomaisten parissa rehottava korruptio, viranomaisten harjoittama kidutus ja muu väkivalta sekä kuolemanrangaistuksen käytön laajuus. Myös vähemmistöjen oikeuksien vahvistaminen on listalla.

Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt, Euroopan Unioni ja Yhdysvallat odottavat mielenkiinnolla, miten Kiina saa ohjelmansa avulla lisävauhtia ihmisoikeuksien edistämiseen. Suomen eduskunnassa kansanedustajille tulee eri kanavia pitkin monenlaista informaatiota Kiinan ihmisoikeustilanteesta. Kansanedustajien muodostama Eduskunnan ihmisoikeusryhmä tapaa ihmisiä, jotka kertovat heitä tai heidän omaisiaan kohdanneesta vainosta, karkotuksista, kidutuksista ja muista ihmisoikeusloukkauksista. Tavatessamme Kiinan Suomen suurlähettilästä olemme voineet esittää hänelle huolemme, jota nuo kertomukset meissä synnyttävät.

Kiinan usein toistama tavoite harmonian ja sisäisen rauhan säilyttämisestä 1,3 miljardisen väestön keskuudessa on ymmärrettävä tavoite. Miten tuo harmonia voi rakentua, jos suuret vähemmistöryhmät kokevat olevansa väkivaltaisen painostuksen alla? Tämän ohella iso kysymys on, miten harmonia kyetään säilyttämään, jos taloudellinen taantuma synnyttää kymmenien tai satojen miljoonien työttömyyden suurten keskusten ja kaupunkien liepeille.

Suuren kansankunnan ongelmat ovat suuria. Pienen kansankunnan ei ole helppo antaa viisaita neuvoja. Sen arvion voi kuitenkin esittää, että talouskasvun hedelmät koituvat kaikkien kansalaisten hyväksi vasta sitten, kun oikeusvaltiokehitys Kiinassa vahvistuu ylimmästä johdosta ruohonjuuritason viranomaisiin. Euroopan unionin luonteviin tehtäviin voisi kuulua Kiinan oikeusvaltiokehityksen tukeminen ja siihen perustuvan julkisen hallinnon kehittäminen rakentavan kumppanuuden keinoin.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu