Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Perheverotukseen liittyy ongelmia

23.12.2008

Mielipide Turun Sanomat 23.12.2008

Lasten perusoikeuksiin pitäisi kuulua oikeus riittävään vanhempien päivittäiseen läsnäoloon. Pääministeri Vanhasen kanssa on helppo olla samaa mieltä siitä, että yhteiskunnassa tulisi löytää ratkaisuja, joiden avulla vanhemmat kykenevät antamaan nykyistä enemmän aikaa erityisesti pienimmille lapsilleen (TS 12.12.).

Vanhasen esittämä siirtyminen nykyisestä puolisoiden erillisverotuksesta perheverotukseen näyttää äkkiseltään kiinnostavalta tavalta kannustaa hyvätuloisen puolison pienituloista kumppania jäämään koti-isäksi tai kotiäidiksi. Kun pienipalkkainen jää kotiin, hänen puolisonsa verotus kevenee. Perheverotuksessa puolisoiden tuloja ja verotusta kohdeltaisiin yhteisinä.

Ennen mallin käyttöönottamista tulisi selvittää, mitä muita seurauksia sillä olisi. Olisiko perheellä jatkossa myös yhteinen ansiosidonnainen työttömyysturva? Olisiko puolisoiden eläketurva myös yhteistä, yhteisiin ansiotuloihin perustuvaa etuutta? Miten avo- ja avioerot, perheen rikkoutuminen, vaikuttaisivat näiden etuuksien jakoon puolisoiden kesken? Lisääntyisikö niiden puolisoiden lukumäärä, joilla ei ole lainkaan taloudellista itsemääräämisvaltaa?

Perheverotukseen siirtyminen olisi tietoinen tapa heikentää työhön kannustavuutta. Työn vastaanottaminen kun kiristäisi myös jo työssä olevan puolison verotusta.

Suomessa perheiden tukeminen yhteiskunnan puolelta on perustunut erilaisiin etuuksiin, mm. hoitovapaajärjestelyihin, kotihoidon tukeen sekä lapsilisiin. Aiemmin käytössä olleiden verovähennysten merkitys on pienentynyt. Nykytilanteen ongelmia tulisi ratkaista perhe-elämän ja työn yhteensovittamista edistävillä joustavilla käytännöillä. Puolisoiden erillisverotuksesta luopuminen vaarantaisi suomalaiseen kulttuuriin tärkeänä arvona kuuluvan sukupuolten tasa-arvon.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu