Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Naantalin jalostamon laajennus

11.12.2008

Kirjallinen kysymys KK 898/2008

26.11.2008

Neste Oil on ilmoittanut, ettei se epävakaan taloustilanteen ja korkeiden investointikustannusten vuoksi toistaiseksi toteuta Naantalin erikoistuotejalostamon laajennusta. Päätös merkitsee sitä, että maakaasuputken vetäminen Turun seudulle siirtyy. Koska Neste Oil käyttäisi maakaasusta yli puolet, ilman sitä kaasuputken rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa.

Naantalin jalostamon tulevaisuuden kannalta suunniteltu laajennus on ratkaiseva. Investoinnilla on sekä taloudellisia että ekologisia perusteluja. Jalostamolla, sen 400 työpaikalla ja alihankintayrityksillä on suuri kunnallistaloudellinen merkitys. Investointi jatkaisi jalostamon käyttöaikaa ja tehostaisi sen käyttöä kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Laajennuksen jälkeen maakaasua voitaisiin käyttää sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä öljyn jalostusasteen nostamiseen.

Naantalin jalostamon laajennuksen sekä maakaasuputken ja siihen liittyvien voimaloiden on arvioitu merkitsevän 1,2 miljardin euron investointia. Heikentyneet suhdanteet ja vastaavien projektien peruuntuminen kuitenkin laskevat investointikustannuksia. Osavuosikatsauksen perusteella Neste Oilin taloudellinen asema on vahva, joten nyt maan hallituksella olisi mahdollisuus käyttää omistajaohjausta ja vaikuttaa investointipäätökseen. Investointi tukisi alueen työllisyyttä ja torjuisi taantumaa. Öljyjalosteet taas menisivät vientiin ja toisivat valtiolle tuloja.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo vaikuttaa Neste Oilin investointipäätöksiin?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu