Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Irtisanottuja tulee kiittää optioilla

15.09.2008

Tiedote 12.9.2008

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kantola on huolestunut metsäyhtiöiden kaavailemista joukkoirtisanomisista ja vetoaa yhtiöihin, että ne sitoutuvat aitoihin yt-neuvotteluihin ja kestävän tulevaisuuspolun rakentamiseen heille, joiden työsuhde päättyy.

- Metsäyhtiöiden on tunnettava vastuunsa ja huolehdittava työntekijöistään. Yritysten hakiessa arvonnousua irtisanomisten kautta, on irtisanottujen näkökulmasta oikeudenmukaista, että he saavat osansa tästä hyödystä. Olisikin tarpeen nopeasti laittaa vireille työttömyysoptiojärjestelmän rakentaminen, linjaa Kantola.

Työttömyysoptiolla tarkoitetaan järjestelmää, jossa irtisanova pörssiyhtiö suuntaa arvonnousuaan irtisanotuille työntekijöille. Työntekijät saisivat työsuhteensa pituuden perusteella optio-oikeuksia, joilla he voisivat seuraavan viiden vuoden aikana ostaa yhtiöiden osakkeita irtisanomista edeltäneen puolen vuoden hintatasolla.

Kantola näkee järjestelmässä monia etuja: Työttömyysoptiot eivät rasita yhtiötä eivätkä sen omistajiakaan, jos yhtiön pörssikurssi ei nouse. Työntekijät taas saisivat mahdollisuuden hyötyä arvonnoususta, jonka saavuttamiseksi heidät on irtisanottu. Yhtiön osakkeiden ostamisen sijasta työntekijät voisivat myös myydä työttömyysoptionsa markkinahintaan. Oikeus optioihin ei vähentäisi muita, varsinaisia muutosturvan välineitä, jotka eivät ole riippuvaisia yhtiön arvonnoususta.

Ajatus työttömyysoptioista hyväksyttiin SDP:n 41. puoluekokouksessa kesäkuussa Hämeenlinnassa.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu