Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Oleskelulupien käsittelyä kehitettävä

23.06.2008

Kirjallinen kysymys 549/2008

23.6.2008

Eduskunnan puhemiehelle

Venäläisen Maria Kirbasovan tapaus nosti tänä keväänä julkiseen keskusteluun ulkomaalaislain (301/2004 ) kriteerit oleskeluluvan myöntämiselle. Sairas vanhus oltiin karkottamassa Suomesta, vaikka tällä ei ole perhettä kotimaassaan. Ulkomaalaislain 37 §:n mukaan oleskelulupa voidaan kuitenkin myöntää vain Suomessa asuvan henkilön perheenjäsenelle, jos tämä on henkilön aviopuoliso tai alle 18-vuotias naimaton lapsi. Kriteerit ovat tiukat.

Tällä hetkellä hallintovaliokunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen (HE 166/2007 vp ) mukaan ulkomaalaislakiin tulee uusi 51 a §, jonka mukaan ulkomaalaiselle voidaan myöntää jatkuva oleskelulupa, jos häntä ei voida poistaa maasta hänestä riippumattomasta syystä. Tämä on odotettu lisäys, ja sen ansiosta ulkomaalaislainsäädäntömme vastaa entistä paremmin kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita.

Suomessa ulkomaalaislakia on tulkittu perinteisesti hyvin tiukasti. Yleisradion uutisten (9.6.2008) mukaan maahanmuuttoministeri Astrid Thors aikookin pyytää ministeriötä selvittämään, onko oleskelulupia koskeva oikeuskäytäntö nykyisellään kohtuullinen. Samalla selvitetään, tarvitaanko laille uusia soveltamisohjeita tai pykälien muutoksia. Selvitys on tarpeellinen, koska oleskelulupakriteerien hallittu lieventäminen ja anomusten käsittelyn nopeuttaminen olisi inhimillisesti oikeudenmukaista. Myös työperäisen maahanmuuton mahdollisesti tulevaisuudessa lisääntyessä oleskelulupa-anomusten käsittelyn sujuvuus korostuu entisestään.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo kehittää oleskelulupa-anomusten käsittelyä?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu