Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Hyvällä sosiaalipolitiikalla torjutaan rikoksia

20.06.2008

Vastine nimimerkin Järkyttynyt mielipiteeseen

Turun Sanomat 20.6.2008

Nimimerkki ”Järkyttynyt” toivoi (TS 17.6.) eduskunnan lakivaliokunnan tarkistavan vakavien rikosten rangaistusasteikkoa ylöspäin.

Rikoslakien säätäminen kuuluu todellakin lakivaliokunnan tehtävään vankeinhoitoasioiden lisäksi. Rangaistusasteikkojen määrääminen eri rikoksista muodostaa osan kriminaalipolitiikasta. Kriminaalipoliittinen linja rakentuu kussakin yhteiskunnallisessa tilanteessa monista eri lähteistä.

Ensinnäkin rikoslainsäädännön tulee olla kohtuullisesti sopusoinnussa yleisten moraalikäsitysten ja kansalaismielipiteen kanssa. On kuitenkin tavallista, että juuri rangaistusasteikkoja koskevassa keskustelussa eniten julkisuutta saavat mielipiteet, joissa vaaditaan rikollisille kovempia rangaistuksia. Tavallisen ihmisen usko rangaistusten rikoksia ehkäisevään vaikutukseen on verrattain vahva.

Toiseksi, lainsäätäjä ja lakia toimeenpaneva oikeuslaitos joutuvat arvioimaan lakeja myös erityisasiantuntemuksen ja tutkimustiedon pohjalta. Maailmalta löytyy runsaasti esimerkkejä siitä, miten rangaistusasteikkojen koventaminen lisää vankimäärää ja vankilarakentamisen tarvetta ja kustannuksia, mutta ei lainkuuliaisuutta.

Rangaistuksen koventaminen olisi teoriassa mahdollista myös vankilaoloja heikentämällä, jolloin lyhyenkin vankeusrangaistuksen pelotevaikutus voisi olla suuri. Suomi on kuitenkin pohjoismaiselta arvoperustaltaan sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, eikä meillä tästä syystä ole halua tai mahdollisuuksia vankilaolojen tahalliseen heikentämiseen.

Kun viime perjantaina kysyimme erältä hovioikeuden presidentiltä, pitäisikö rangaistusasteikkoja koventaa rikosten ehkäisemiseksi, hän torjui ajatuksen. Kokeneen tuomarin mielestä hyvin hoidettu sosiaalipolitiikka on paras tapa torjua rikollisuutta. Uusi vankeuslaki tähtää sekin rikollisuuden torjumiseen.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu