Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Aatteesta ja vallasta

07.06.2008

Puheenjohtajaehdokkaan esittäytymispuhe

SDP:n 41. puoluekokous, Hämeenlinna 5.6.2008

Arvoisa puoluekokousväki, hyvät toverit!

Aate ilman valtaa ei elätä. Aate, joka jää yksittäisten ihmisten haihatteluksi, ei saa aikaan muutosta. Aatteesta tulee maailmaa parantava muutosvoima vasta silloin, kun se yhdistää ihmiset ja kokoaa yksilöiden tahdot yhteiseksi voimaksi. On luonnollista ja oikein, että muutokseen tähtäävän aatteen innoittamat ihmiset tavoittelevat valtaa. Valtaan mekin tähtäämme.

Valta ilman aatetta on väistämättä epäjohdonmukaista. Valta ilman aatetta ei synnytä kestävää muutosta. Vallan käyttäminen tuottaa hyvää hedelmää vain silloin, kun aate ja siihen sisältyvät arvot antavat vallankäytölle selvän suunnan. Mitä suuremmasta vallasta on kyse, sitä tärkeämpää on, että jokin tahtoja yhdistävä arvopohja antaa vallan käytölle suunnan. Arvoistamme mekin haemme suunnan politiikallemme.

Sosialidemokraattinen puolue on syntytaustaltaan aatteellinen kansanliike. Se on johdonmukaisesti tähdännyt valtaan saadakseen välineet ihmisten arkipäivän elinolojen parantamiseen. Sitä on perustellusti voinut sanoa vapautusliikkeeksi. Ihmisiä on yhdistänyt halu muuttaa maailmaa niin, että he vapautuisivat aineellisesta, poliittisesta ja sivistyksellisestä osattomuudesta. Taustalla on ollut vahva usko siihen, että ihmisenä olemisessa on kyse muustakin kuin hengissä pysyttelemisestä. Vapautusliike pyrki valtaan voidakseen murtaa ne muurit, jotka estivät maahan painettuja ja osattomia toteuttamasta täyttä ihmisyyttään vapaina, tasa-arvoisina ja solidaarisina.

Vapautusliike on kansanliike, joka saa voimansa ihmisten vapaudenkaipuusta ja keskinäisestä solidaarisuudesta. Onko sosialidemokraattinen puolue tänä päivänä tällainen kansanliike? Onko siitä sellaiseksi?

Usein kuulee väitettävän, että vuosikymmenten kuluessa SDP:stä tuli epävirallinen valtionhoitajapuolue. Puolue ei ole pelännyt vallan ja vastuun ottamista vaikeinakaan aikoina. Sosialidemokraattien keskeinen rooli Suomen nostamisessa 90-luvun syvän laman jäljiltä on viime aikoina johtanut vastuullisuuden korostamiseen politiikan teossa. Kovien realiteettien puhuttelemana tästä vapautusliikkeestä on sadan vuoden kuluessa tullut vastuullisuusliike. Aatteen palon innoittamasta kansanliikkeestä on pitkän yhteiskunnallisen vastuunkannon myötä tullut realistis-hallinnollisesti johdettu valtakunnallinen instituutio.

Kun vastuullisuus voittaa vapausaatteen, silloin pragmaattisuus voittaa aatteellisuuden. Kun realismi tulee vahvemmaksi kuin ihanteellisuus, silloin vakauden säilyttäminen voittaa uudistumistoiveet.

Miten onnistumme yhdistämään vastuullisuuden ja aatteellisuuden, miten realismin ja ihanteellisuuden, miten vakauden ja uudistumisen, se ratkaisee SDP:n tulevaisuuden vakavasti otettavana poliittisena liikkeenä. Tämän haasteen kohtaamiseen puoluejohto tarvitsee jäsenistön viisautta ja voimaa. Ei voi olla niin, että aatteellisuutta hoidetaan jäsenistön voimin ja vastuullisuutta puolueen johdon voimin. Ei myöskään päinvastoin.

Tämä merkitsee päättäväistä sitoutumista sellaiseen järjestöuudistukseen, jonka tuloksena puolue uudelleen ymmärtää itsensä kansanliikkeenä. SDP:n konkreettisten poliittisten tavoitteiden tulee heijastaa jäsenistön käsitystä vastuullisesta politiikasta ja aatteellisesta johdonmukaisuudesta. Tämä edellyttää jäsenistön mahdollisuuksia osallistua pelkäämättä keskusteluun politiikan tekemisen kaikilla tasoilla.

Yhdessä tekeminen on paras tapa sitouttaa ihmisiä mukaan. Asioiden reilu jakaminen voi parhaimmillaan synnyttää kokemuksen siitä, että ollaan aidosti tovereita saman aatteellisen liikkeen sisällä. Että pidetään samoja asioita luovuttamattoman tärkeinä ja että ymmärretään arkipäivän maailman ankaruutta samalla tavalla. Uskoa ja ymmärrystä meillä on perinnössämme ja yhteisissä verkostoissamme. Nyt tarvitaan vain yhteen liitetyt kädet, johdon ja jäsenistön, kaikkien tovereitten yhteen liitetyt kädet. Minä tarjoan oman käteni.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu