Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Langattomien laitteiden taajuudet

13.06.2008

Kirjallinen kysymys KK 461/2008

3.6.2008

Eduskunnan puhemiehelle

Valtioneuvoston asetuksella säädetään televisio-, radio- ja matkaviestinverkkojen lukumäärästä, toimintaan käytettävistä taajuusalueista sekä eräistä teknisluonteisista seikoista. Asetusta televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta (680/2007 ) on toimialan nopean kehityksen vuoksi muutettu lyhyen ajan sisällä useita kertoja. Uusin liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu asetuksen muutosluonnos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2008.

Muutosluonnoksessa asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 a §, jonka mukaan analogiselta televisiotoiminnalta vapautuneet taajuudet 790-862 MHz siirtyvät teleoperaattoreille käytettäviksi langattomiin laajakaistapalveluihin. Käynnissä on siis kansallista omaisuutta olevien radiotaajuuksien uusjako kaupallisten intressien perusteella.

Taajuuksien jako-ongelma on ylikansallinen, ja tilanteen ratkaisemiseksi EU:n asettama taajuustyöryhmä pohtii keinoja turvata kaista langattomille laitteille. Tämän selvityksen on tarkoitus valmistua kesällä 2009. Kansallisten ratkaisujen tekeminen ennen EU-linjauksia aiheuttaa myöhemmin mahdollisesti runsaasti toimimattomia laitteita ja monia vaikeita tilanteita.

Tullessaan voimaan luonnoksen mukainen asetus vaarantaa langattomien mikrofonien käytön ja vaikeuttaa monien tahojen toimintaa. Käytännössä langaton äänentoisto on elinehto monien kulttuurituotantojen, kuten musikaalien, onnistumiselle. Langattomia mikrofoneja käytetään myös muun muassa teattereissa, konserteissa, jumalanpalveluksissa ja messuilla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo turvata langattomien laitteiden käyttömahdollisuudet?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu