Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Rahoitusepävarmuus häiritsee yliopistojen työtä

17.06.2008

Eduskunnan täysistunto 17.6.2008

Keskustelu vuoden 2008 toisesta lisätalousarviosta HE 63/2008

Arvoisa puhemies

Keskustelu yliopistojen tulevaisuudesta jatkuu. Edelleenkään ei ole selvää, miten yliopistojen asema ja niiden toiminnan rahoitus tullaan järjestämään. Epävarmuus tulevaisuudesta häiritsee jo vakavasti yliopistojen työtä. Useat tapaamani professorit kertovat siitä, miten yhä suurempi osa työajasta kuluu rahoituksen hankkimispuuhissa. Aikaa ja henkisiä voimavaroja kuluu työssä, johon ei ole koulutusta. Tämä kaikki on poissa opetuksesta ja tutkimuksesta eli yliopiston varsinaisen tehtävän hoitamisesta. Epävarmuutta tuo myös epätietoisuus siitä, onko rahoituksen perusteena tulevaisuudessa massatutkintojen lukumäärä vai tutkimuksen laatu.

Yliopistojen asemaan ja rahoituspohjaan pitäisi nyt saada nopeasti varmuutta ja selkeyttä, jotta yliopistojen varsinaista työtä päästään kehittämään. Tästä syystä Sosialidemokraatit esittävät että lisätalousarvioon otettaisiin 30 miljoonan euron määräraha yliopistojen perusrahoituksen turvaamiseksi. Määräraha perustuu tiede- ja teknologianeuvoston näkemykseen perusrahoituksen korottamisen tarpeista. Kansainvälinen menestys ei ole mahdollista ellei yliopistojen ja korkeakoulujen opettajien määrää kyetä merkittävästi lisäämään. On selvää, etteivät yliopistojen kehittämishaasteet ratkea perusrahoituksen avulla. Tämän lisäksi tarvitaan kirkasta tiedepolitiikkaa, jossa linjataan se, minkälaisilla kriteereillä yliopistojen tulosrahoitusta jatkossa jaetaan. Erillinen tiedeministeri saattaisi olla pohdinnan väärti asia.

Yliopistojen rahoitusta tulee käsitellä investointina eikä juoksevana menona. Velkaiselle taloudelle investointi on aina harkinnanarvoinen vaihtoehto. Tämä pitää paikkansa myös valtion talouden kohdalla. Valtion velan lyhentämisen asettaminen etusijalle on perusteltua silloin, jos tuottaville investoinneille ei ole mahdollisuuksia. Suomessa tilanne ei kuitenkaan ole tällainen. Vaikka Pisa-tutkimuksessa olemmekin menestyneet, tämä ei tarkoita sitä, ettei lisäinvestoinneilla koulutukseen ja tutkimukseen saataisi aikaan merkittävästi parempia menestymisen eväitä.

Yliopistouudistuksessa on toiveita pantu siihen, että elinkeinoelämä, yksityinen pääoma, kiinnostuisi investoimaan koulutukseen ja tutkimukseen. Valtion tulisi nyt näyttää esimerkkiä ja poikkeuksellisen hyvässä taloustilanteessa sijoittaa rohkeasti rahaa koulutuksen ja tutkimuksen tason nostamiseen. Henkisiä resursseja maassa on, nyt tarvitaan taloudellisia resursseja, jotta nämä kansallisen voimavarat saadaan tuottavaan käyttöön. Viisailla investoinneilla kyetään maahamme houkuttelemaan myös ulkomaisia tutkijoita.

Suomessa yliopistoverkko on hajautettu laajalti maan eri alueille. Hajautetulla mallilla on välittömiä, kustannuksia nostavia vaikutuksia verrattuna keskitettyyn malliin. Suomessa on kuitenkin vallinnut laaja yksimielisyys siitä, että maan kokonaisedun kannalta on tarkoituksenmukaista että korkeinta opetusta ja tukimusta harjoitetaan maan eri alueilla. Yliopistot ja korkeakoulut ovat osoittautuneet aivan ratkaisevaksi tekijäksi aluekehityksen ja siten koko maan elinvoimaisuuden kannalta. Siksi tämä malli on jatkossakin korkeakoulujärjestelmän kehittämisen lähtökohta. Kustannussäästöjä ja tehokkuutta saadaan jonkin verran lisää, kun korkeakoulut aikaisempaa laajemmin erikoistuvat ja sopivat keskinäisestä työnjaostaan opetuksen ja tutkimuksen eri aloilla.

Kun yliopistoilla ja korkeakouluilla on ratkaiseva merkitys aluekehitykselle, on vaikeata ymmärtää hallituksen haluttomuutta nykyistä rohkeampiin investointeihin yliopistojen varsinaisen toiminnan kehittämiseksi. Kun maahan halutaan kansainvälisen tason tutkijoita ja opettajia, houkuttimeksi tarvitaan sellaiset toiminnan puitteet, jossa innostunut ja arvostusta nauttiva tutkimusyhteisö kykenee tulokselliseen työhön.

Arvoisa puhemies

Hallituksella olisi nyt hyvä mahdollisuus investoida viisaasti lisäämällä yliopistojen perusrahoitusta.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu