Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Terveyskeskuksista huippuyksikköjä

22.07.2008

Mielipide Turun Sanomat 22.7.2008

Terveydenhuollon kasvavien haasteiden edessä kunnat joutuvat miettimään omat strategiansa tarkoin. Toimialan tehtävä ja tavoitteet tulevat lainsäädännöstä, mutta keinojen pohtiminen ja valinta kuuluvat kuntien harkintavaltaan. Kunnilla on palvelujen järjestämisvastuu, eivätkä ne voi tätä vastuuta siirtää pois itseltään. Kuntien omassa vallassa on miettiä ja ratkaista, miten palvelujen tuottaminen toteutetaan.

Vuonna 1972 säädetyn kansanterveyslain myötä Suomeen rakennettiin laaja, tasa-arvoisuuteen ja maksuttomuuteen perustuva perusterveydenhuollosta vastaava terveyskeskusverkosto. Uudistus oli aikanaan tärkeimpiä kansanterveyden hyväksi tehtyjä ratkaisuja. Tulokset ovat olleet valtaosin erinomaisia tai hyviä. Alkuperäisistä tavoitteista on ajan mittaan kuitenkin jouduttu tinkimään. Terveydenhuolto ei ole enää maksutonta. Hallituksen kuluneena keväänä tekemät maksupoliittiset linjaukset osoittavat, ettei paluuta maksuttomaan perusterveydenhuoltoon näytä olevan.

Tätä vakavamman ongelman muodostaa kuntien yhä suurempi vaikeus saada työvoimaa terveyskeskuksiin. Terveyskeskustyö ei näyttäydy lääkäreille houkuttelevana eikä se tunnu tarjoavan hyviä uralla etenemisen mahdollisuuksia. Terveyskeskusten houkuttelevuutta ei lisää se, että työn organisoinnissa, johtamisessa ja työkulttuureissa on siellä täällä suuria ongelmia. Tällaisissa tilanteissa turhautumisen riski kasvaa ja lääkäri lähtee mieluummin käynnistelemään väitöskirjahanketta saadakseen mielekkäämpää työtä.

Kansan suussa terveyskeskukset tunnetaan joskus arvauskeskuksina, koska kokemukset lääkärien asiantuntemuksesta ovat olleet pettymyksiä. Erikoistuneiden terminaalihoitoyksiköiden puuttuessa terveyskeskusten vuodeosastot ovat joutuneet ottamaan tämän tehtävän hoitaakseen. Jos resurssit ovat vähäiset eikä koulutukseen ja puitteisiin ole panostettu, ei ole ihme, että myös tätä kautta syntyy negatiivinen kuva terveyskeskuksista.

Heikon houkuttelevuuden takia terveyskeskukset joutuvat ostamaan työtä yksityisiltä alan toimijoilta. Syntyviä käytäntöjä tulee seurata ja arvioida tarkkaan paitsi kustannusten etenkin kansalaisen pitkäaikaisen ja kokonaisvaltaisen terveydenhuollon näkökulmasta. Samalla kun paineet palvelujen ostamisen ulkoa kasvavat, olisi kiireesti panostettava terveyskeskusten määrätietoiseen ja sitoutuneeseen kehittämiseen. Maassamme on paljon hyvin toimivia terveyskeskuksia, joissa on löydetty sujuvia ja mielekkäitä toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä. Kun kaikki tämä tieto kootaan yhteen, on mahdollista tehdä terveyskeskuksista kansalaisten kokonaisvaltaisen terveydenhuollon huippuyksikköjä.

Huippuyksikköinä toimivat terveyskeskukset houkuttelevat lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa. Huippuyksiköt ovat modernilla tavalla johdettuja ja niillä on kykyä ostaa tarvitsemiaan erikoispalveluita yksityisiltä palvelutuottajilta oman budjettinsa puitteissa. Huippuyksiköt ovat taloudellisesti tehokkaita ja niiden palvelut ovat asiakkaille lähes maksuttomia. Kansalaiset luottavat henkilöstön asiantuntemukseen ja saavat tarvitsemansa palvelut nopeasti. Terveyskeskukset huippuyksiköiksi on realistinen tavoite kunhan poliittista tahtoa kunnissa ja valtion taholla löytyy eikä yksityistämisen tielle lähdetä epätoivon ja voimattomuuden kokemuksen pohjalta.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu