Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Suomen vankilaoloissa on puutteita

16.06.2008

Mielipide Turun Sanomat 15.6.2008

Eurooppalainen kidutuksen vastainen komitea (CPT) antoi 10.6. alustavan raporttinsa huhtikuussa Suomeen tekemästään tarkastusmatkasta. Komitean valtuuskunta vieraili muun muassa ulkomaalaisten säilöönottoyksikössä, poliisilaitoksilla ja vankiloissa.

CPT löysi paljon korjattavaa. Merkittävänä epäkohtana pidettiin muun muassa tyhjennettävien ämpärien käyttöä wc:n sijaan selleissä. Näihin nk. paljuselleihin komitea on kiinnittänyt huomiota myös aikaisemmilla tarkastuskäynneillään. Erityisen huolestuttavana pidettiin sitä, ettei Helsingin vankilan saniteettitilojen kunnostusta mainita lainkaan vankeinhoitolaitoksen vuoteen 2015 ulottuvassa rakennus- ja kunnostussuunnitelmassa. Suomen viranomaisia pyydetään harkitsemaan tilannetta uudelleen ja raportoimaan komitealle.

Hallituksen budjettikehyksen mukaan vankitiloja peruskorjataan muun muassa asianmukaisten saniteettitilojen varmistamiseksi. Eduskunnan lakivaliokunta on toistuvasti, muun muassa vuoden 2008 budjettia koskevassa lausunnossaan kiirehtinyt vankiloiden kunnostusta. Huolestuttavaa on, että vielä Kuopion ja Mikkelin vankiloiden peruskorjauksen jälkeenkin 512 vankipaikkaa eli noin 20 prosentti suljettujen laitosten paikoista on kiireellisen kunnostuksen tarpeessa.

Vankeuslain mukaan vapauden menetys on vankeusrangaistuksen varsinainen sisältö. Tähän ei lain mukaan pidä liittää muita, ihmisarvoa loukkaavia menettelyjä. Suomen saamat huomautukset osoittavat, että vankeuslain tarkoitus ei nykyisellään toteudu.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu