Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kun kantaa vastuunsa, tulee oikein kohdelluksi

06.03.2008

Eduskunnan täysistunto 5.3.2008

Keskustelu sd. ryhmän lakialoitteesta LA 11/2008

Arvoisa puhemies!

"Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeintä ei ole olemassaolevien työpaikkojen turvaaminen vaan uusien työpaikkojen luominen." Näin lausui Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja Antti Herlin Turussa viime maanantaina pidetyssä seminaarissa, jonka seminaarin aiheena oli "Muutoksessa mukana".

Suomalainen elinkeinoelämä toimii kansainvälisessä ympäristössä osana globaaleja markkinoita. Nämä markkinat ovat kaiken aikaa muutoksessa. Työpaikat siirtyvät maasta ja maanosasta toiseen. Vanhoja toimialoja ajetaan kannattamattomina alas ja uusia toimialoja synnytetään, kun uusia tarpeita ja kysyntää ilmaantuu. Jatkuvat muutokset järkyttävät yhteiskuntien vakautta. Suomalainen yhteiskunta etsii itselleen selviytymiskykyä ja muutosturvaa panostamalla korkeaan koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä luovuuteen ja uusien keksintöjen tehokkaaseen markkinointiin. Tämä on välttämätöntä, jos haluamme maahamme lisää investointeja, uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja. Toivomme, että onnistumme houkuttelemaan maahamme maailmalla vapaasti liikkuvia pääomia.

Vaikka työvoiman liikkuvuutta on helpotettu ja edistetty niin EU:ssa kuin laajemminkin, ei kotien ja perheitten liikkuvuus ole samassa suhteessa helpottunut, koska työvoima muodostuu ihmisistä, joilla työelämän lisäksi on siviilielämä; koti, perhe, ystävät, harrastukset jne. Ei työvoima voi koskaan liikkua yhtä vapaasti ja samalla nopeudella kuin pääomat liikkuvat. Nopeasti muuttuvassa maailmassa on siksi väistämättä olemassa jännite ja ristiriita arjen epävarmuuden ja ihmisten turvallisuuden tarpeen välillä.

Puhemies Niinistö pohti menestyksen avaintekijöitä joulukuussa Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlaistunnossa pitämässään puheessa. Hän totesi muun muassa: "Mutta tarvitaan täällä muutakin kuin välineitä, yhä sitä samaa asennetta, tahtoa kantaa vastuuta tulevaisuudesta. Se säilyy, jos yleisesti tunnetaan syvää luottamusta ja uskoa suomalaiseen yhteiskuntamalliin, että kun kantaa vastuunsa, tulee oikein kohdelluksi, että voi vaatia, jos ensiksi on vaatinut itseltään sen, mitä kohtuudella pystyy tekemään." Että kun kantaa vastuunsa, tulee oikein kohdelluksi. Tätä luottamusta tarvitaan entistä enemmän, kun elinkeinoelämän rakenteet muuttuvat suuren maailman järistysten tahdissa.

Yksittäinen työntekijä ei kaipaa mitään muuta niin kovasti kuin sitä, että hän tulee oikein kohdelluksi. Oikein kohdelluksi sekä silloin, kun työsuhde jatkuu että silloin, kun toimialalla tai työpaikalla joudutaan vähentämään väkeä. Me sosialidemokraatit emme kuvittele, että maailmanmuutos voitaisiin sillä tavalla pysäyttää, että kaikki työpaikat kaikissa oloissa säilyisivät. Tavoittelemme sitä, että työnsä kunnolla tehnyt työntekijä tulisi oikein kohdelluksi silloinkin, kun työpaikka hänestä riippumattomista syistä menee alta. Suomeksi tämä tarkoittaa, että on yhdessä luotava elämisen varmuutta epävarmuuden tilanteeseen, arjen turvaa siihen muutokseen, jossa hyviksi koetut turvallisuustekijät romahtavat. Emme ole hampaat irvessä hakeneet ihmisille turvaa irtisanomissuojan kiristämisellä, vaikka tähän on ollut kovia paineita, ja on edelleen. Suomen menestys on perustunut joustavuuden ja turvallisuuden yhdistämiseen työmarkkinoilla.

Tässä on ollut kyse juuri siitä, mistä Antti Herlin maanantaina Turussa puhui: Suomen menestyksen kannalta tärkeintä ei ole olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen, vaan uusien työpaikkojen luominen. Uusien työpaikkojen avulla pystytään parhaiten ottamaan vastaan maailman muuttuminen. Yhteiskunnan on lainsäädännöllä vahvistettava kansalaisten luottamusta siihen, että kun hän on kantanut oman vastuunsa, hän tulee oikein kohdelluksi. Sen takia se oli hyvin tärkeää, mitä puhemies Niinistö sanoi itsenäisyyspäivänaattona.

Tämän luottamuksen vahvistamiseksi ja turvaamiseksi nopeasti muuttuvassa maailmassa olemme tehneet nyt käsiteltävänä olevan lakialoitteen, jossa puhutaan työelämän muutosturvan kehittämisestä edelleen. Esityksellä tähdätään siihen, että henkilöstön osaaminen ja sitä kautta kelpoisuus työmarkkinoilla voisi lisääntyä jo työsuhteen voimassaoloaikana. Yhteistyössä työantajan ja henkilöstön kesken olisi koulutuksen keinoin vahvistettava erityisesti niiden osaamista, joiden koulutus on matalin, aivan kuin ed. Jukka Gustafsson täällä toi esille, ja jotka siitä syystä ovat suurimmassa vaarassa joutua työelämän ulkopuolelle pysyvästi tai pitkäksi aikaa mahdollisessa irtisanomistilanteessa. Juuri heidän tilannettaan on vahvistettava.

Lisäksi haluamme vahvistaa määräaikaisessa työsuhteessa olevien asemaa niin, että perusteet muutosturvajärjestelyyn pääsemiseksi olisivat nykyistä reilummat. Muutosturvan puitteissa tuettavaksi työmarkkinakelpoisuutta ja osaamista vahvistavaksi koulutukseksi tulisi hyväksyä myös koulutus, johon työtön työnhakija on omaehtoisesti hakeutunut.

Arvoisa puhemies! Kysymys muutosturvan kehittämisestä on taloudellinen, sosiaalinen ja työelämää koskeva kysymys. Julkisen vallan tehtävä on luoda vakautta sinne, missä nopeat muutokset ja epävarmuus tekevät yksityisen ihmisen, kotien ja perheitten elämästä näköalatonta ja toivotonta. Työntekijän toimintakykyä, aktiivisuutta ja osaamista vahvistavalla muutosturvalla on suuri merkitys myös henkisen ilmapiirin kohentamisen ja mielenterveyden ongelmien ehkäisyn kannalta, ja tässähän meillä tehtävää riittää. Siksi maan hallituksen on syytä paneutua vakavasti nyt käsiteltävänä olevaan lakialoitteeseen.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu