Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Tuottavuusohjelman toteutus puolustushallinnon rakennuslaitoksessa

13.06.2008

Kirjallinen kysymys KK 503/2008

12.6.2008

Eduskunnan puhemiehelle

Hallituskaudella 2003-2007 aloitettiin valtionhallinnon tuottavuusohjelma. Ohjelman keskeisiä perusteluja olivat julkisten palvelujen kustannusten hallinta, kiristyvä työvoimakilpailu sekä väestö- ja aluekehityksen aiheuttamat muutospaineet. Kun ohjelma käynnistettiin, lähtökohtana oli tuottavuuden nostaminen ilman irtisanomisia. Valtion vuoden 2008 talousarvio (1432/2007 ) sisältää kuitenkin puolustusministeriön hallinnonalan osalta ratkaisuja, jotka eivät vastaa eduskunnan aikaisempia linjauksia.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen perusteella tuottavuusohjelman toteutusta nopeutetaan ja puolustushallinnon rakennuslaitoksen siivoustoimesta vähennetään jo tämän vuoden kuluessa 220 henkilötyövuotta. Rakennuslaitos on kuitenkin puolustusvoimien strateginen kumppani ja puolustusministeri Häkämies on toistanut useita kertoja (PTK 100/2007 vp), että ulkoistettavaksi päätetyt työtehtävät eivät ole häviämässä. Kyseessä on siis ideologinen ratkaisu, joka heikentää rakennuslaitoksen työskentelyilmapiiriä ja yksityisen työnantajan palvelukseen siirtyvien työntekijöiden työehtoja.

Puolustusvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on selvinnyt, että rakennuslaitoksen osalta tuottavuusohjelman nopeuttaminen ei ole puolustusministeriön toive. Lisäksi PricewaterhouseCoopers Oy:n toteuttamassa tuottavuusohjelman väliarvioinnissa todetaan, että valtion tuottavuushankkeen kehittämistoimenpiteet ja henkilöstön vähennystavoitteet eivät tue toisiaan. Arvion mukaan tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttaminen ei myöskään takaa kokonaistuottavuuden kasvua valtiolla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä perusteilla valtion tuottavuusohjelman toteutusta on nopeutettu puolustushallinnon rakennuslaitoksen osalta?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu