Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Aateperinnölle on tilaa

20.02.2008

Kolumni Uutispäivä Demari 20.2.2008

SDP on ajautunut sekasortoiseen tilaan, kirjoittaa Suomen kuvalehti. Lehti liioittelee. Heinäluoman yllättävä päätös jättäytyä pois puheenjohtajan tehtävistä on toki synnyttänyt ison, tyhjän tilan. Kippari ei kuitenkaan poistunut laivasta, vaan on ilmoittanut hoitavansa aluksen satamaan, jossa laiva luovutetaan uuden kipparin käsiin. Puoluekokousvalmistelut jatkuvat suunnitellulla tavalla. Tavoitteena on puolueen kehittäminen niin sisältöjen kuin rakenteidenkin osalta. Puutarhassa on elinvoimaa ja kevään mittaan uusi kasvu ja kukoistus tulevat esiin, ehkä vähän erilaisena kuin ennen, mutta ei kuitenkaan sekasortoisena.

Puheenjohtajavaihdoksen takia SDP tulee olemaan vahvasti julkisuudessa kevään aikana. Ehdokasjoukko tätä kirjoitettaessa on runsas ja värikäs. Harmaaksi ja sulkeutuneeksi luonnehdittu puolue on yhtäkkiä ydintään myöten avoin ja monikasvoinen. Suuri yleisö on aidosti kiinnostunut siitä, millaiset kasvot puolue saa kesäkuussa. Puolueväki joutuu tosissaan miettimään, mitä haluaa ja tahtoo. Puolueen kannalta tilanne on tässä mielessä poikkeuksellisen hyvä.

Eduskuntavaalien tulos vapautti SDP:n hallitusvastuusta. Tämä vapaus antaa puolueelle mahdollisuuden tehdä isojakin poliittisia avauksia omalta aatteelliselta pohjalta. Oppositioasema antaa tilaa omien ajatusten kirkastamiselle, kun ei koko ajan tarvitse miettiä hallituskumppaneiden odotuksia ja vaatimuksia. Vaarana oppositiossa on se, että ajattelu syntyy vain reaktiona istuvan hallituksen esityksiin. Jos näin tapahtuu, jää oma luova ajattelu kirkastamatta.

Heinäluoman ratkaisu oli paitsi yllättävä, myös monella tavalla käsittämätön ja epäsovinnainen. Juuri siksi se voi olla oikeasti hedelmällinen ja uutta synnyttävä.. Puolueen uudistumisen kannalta merkitystä ei ehkä ole niinkään sillä, että Heinäluoma ei jatka kuin sillä, että nyt on aidosti avoin kysymys, miten ja kenen johdolla jatketaan. Itsestäänselvyyksien murtuminen synnyttää turvattomuutta, mutta samalla se pakottaa luovuuteen.

Itsestäänselvyyksien murtuessa tärkeäksi tulee se, mikä jää jäljelle. Sosialidemokraattisen puolueen yhteiskunnallinen tehtävä ei ole sidoksissa puheenjohtajan henkilöön. SDP:n tehtävä nousee sen omasta aateperinnöstä ja arvopohjasta. Tälle aateperinnölle on kiistatta tilaa tämän päivän Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Luova uudistuminen toteutuu kun nämä arvot kohtaavat ennakkoluulottomasti tämän päivän yhteiskunnallisen todellisuuden ja tulevaisuuden haasteet. Yhteiskunnallisen todellisuuden tunteminen edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua arjen keskellä elävien kansalaisten kanssa.

Uudistuva poliittinen liike ei voi vain nojautua virallisiin papereihinsa. Paljon tärkeämpää on pitää yllä jatkuvaa ja aitoa dialogia kaikkiin mahdollisiin suuntiin niin kansalaisyhteiskuntaan kuin yliopistoihinkin ja myös toisiin poliittisiin liikkeisiin. Nopeissa muutoksissa selviää parhaiten se, jolla on kyky nopeasti ymmärtää ja tulkita sitä mitä näkee ja kuulee. Tämän nopeuden lisäämistä minä odotan uudistuvalta SDP:ltä.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu