Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Ehdolla SDP:n puheenjohtajaksi

26.02.2008

Puhe tiedotustilaisuudessa 26.2.2008

Eduskunnan kansalaisinfo

Olen päättänyt suostua ehdokkaaksi sdp:n puheenjohtajavaalissa.

Elämä ei itsessään ole oikeudenmukaista vaan usein epäreilua. Yksi syntyy terveenä, toinen vammaisena. Yksi syntyy rikkaiden ihmisten kotiin, toinen köyhään perheeseen. Joku kärsii lapsettomuudesta, toisen lapset otetaan huostaan. Moni uupuu työn alle samalla kun useat ovat kokonaan vailla työtä. Jotkut ovat jatkuvasti kameroiden loisteessa, toiset sytyttävät tulitikun etsiessään yösijaa roskalaatikosta.

Reilu suomi. Kaksi sanaa ja näissä sanoissa kaikki se, minkä varassa hyvä elämä mahdollistuu.

Minun puolueeni, Suomen sosialidemokraattinen puolue, on valinnut nämä sanat innoittamaan meitä poliittiseen työhön tämän päivän Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Olen ylpeä puolueestani, joka on uskaltanut ottaa nämä sanat käyttöön. Arkikieliset, selkeät ja kirkkaat sanat, jotka eivät päästä vähällä niitä, joilla on valta tässä maassa.

Reilu Suomi. Nämä sanat ovat innostaneet myös minua. Mitä enemmän olen niitä ajatellut, sitä selvemmin olen ymmärtänyt, miten oikeaan osuvasti ne sanovat sen, mitä kaikki kaipaavat ja odottavat politiikalta. Ihmiset odottavat kärsimättöminä päivää, jolloin voisivat todeta: tämä meidän yhteiskuntamme, tämä meidän Suomemme, on reilu Suomi

Kun tapaan kansalaisia ja suostun kuuntelemaan heitä, mistä he puhuvat minulle, vallan edusmiehelle? He kertovat käytännön esimerkkejä siitä, miten heitä on kohdeltu epäreilusti. He puhuvat eläkkeistään, sairauskuluistaan ja julkisten palvelujen pitkistä jonoista. He puhuvat ilon ja kunnioituksen katoamisesta työelämästä, jossa ihmiset on pantu kilpailemaan keskenään ja toisiaan vastaan. He viittaavat työelämän muutokseen, jossa vauhti on niin kova, ettei tervettä ammattiylpeyttä pääse syntymään kun työn laadusta on koko ajan tingittävä. He kertovat epäreiluudesta, joka toteutuu jatkuvassa pätkätyössä ja toimeentulon epävarmuudessa. He kysyvät onko reilua, että eri tulolajeilla on erilainen verokohtelu.

Ihmiset eivät yleensä odota kohtuuttomia. He odottavat sitä, että heitä kohdeltaisiin reilusti. He odottavat että heitä kuunneltaisiin ja heidät otettaisiin vakavasti. Reilu Suomi ei voi syntyä muulla tavalla kuin niin että ihmisten kertomukset epäreiluudesta otetaan vakavasti.

Sosialidemokraattisen puolueen on arvioitava omaa poliittista työtään reiluudesta käsin. On kysyttävä, mikä on reilua veropolitiikkaa, reilua sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, reilua työvoimapolitiikkaa, reilua yrityspolitiikkaa ja reilua ulkomaalaispolitiikkaa. Ja mikä on reilua energia- ja ympäristöpolitiikkaa, sitä, joka kohtelee reilusti myös tulevia sukupolvia.

Reilun Suomen rakentaminen on äärimmäisen vaativa tehtävä. Sosialidemokraattinen puolue on päättänyt terävöittää työtään reilun, oikeudenmukaisen Suomen, Euroopan ja maailman puolesta. Tässä meillä on parantamisen varaa. Tämä työ on tavattoman mielenkiintoista ja merkityksellistä. Tässä työssä olen mieluusti mukana.

Kun minua parin viikon aikana on usealta taholta eri puolilta Suomea pyydetty asettumaan ehdokkaaksi puolueen puheenjohtajan vaalissa, olen asiaa harkittuani päättänyt suostua ehdokkaaksi.

Päätös ei ole ollut helppo, koska en poliittisella kokemuksellani voi kilpailla muiden ehdokkaiden kanssa. Suostuessani ehdokkaaksi uskon kuitenkin tuovani puolueen tulevaisuutta koskevaan keskusteluun tuoreella tavalla ulkopuolista, vasta mukaan tulleen ihmisen näkökulmaa. Aikaisempi työkokemukseni ja koulutukseni lisäävät edellytyksiäni tarkastella vahvaan aateperintöön nojautuvaa poliittista toimintaa analyyttisesti ja kriittisesti. Johtamisessa tarvitaan paitsi asiantuntemusta myös syvää ymmärrystä arvojen merkityksestä johdonmukaisuuden ja luotettavuuden kivijalkana.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu