Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kansalaisten toivo on hallituksessa

13.11.2007

Eduskunnan täysistunto 9.11.2007

Lähetekeskustelu hallituksen esityksestä 153/2007

Arvoisa puhemies! Meneillään olevasta tilanteesta piirtyy kuva: Kuntatyönantajan lentokoneen polttoaine on loppumassa. Aika käy vähiin. Hallitus yrittää löytää paikan, johon kone voisi turvallisesti laskeutua. Nyt toivotaan, että pakkolasku edes jotenkin onnistuisi. Oppositiosta toivotaan, että kone voitaisiin tankata ilmassa, niin ettei pakkolaskua tarvitsisi toteuttaa.

Epätoivo ajaa epätoivoisiin tekoihin. Voimattomuuden kokemus johtaa yhteisen voiman kokoamiseen ja voimannäyttöön. Kun epätoivo ja voimattomuuden kokemus yhdistyvät, tulee voimannäytöstä ja voiman käytöllä uhkaamisesta pelottavaa. Toistuvat pettymykset synnyttävät katkeruutta. Kauniit puheet lakkaavat vähitellen lämmittämästä, elleivät lupaukset ja hyvän tahdon ilmaukset näy konkreettisena arvostuksena.

Kun yleinen ilmapiiri aina vain enemmän kertoo siitä, että ihmisen arvostus ja arvo näkyy hänen palkassaan, eivät olkapäille taputtelu ja juhlapuheet enää riitä. Silti ihminen tarttuu niihin puheisiin, jotka lupaavat parempaa tulevaisuutta, isompaa arvostusta ja siitä kertovaa korkeampaa palkkaa. Toivoon tartutaan, kun sitä on tarjolla. Toivoon tartutaan niin suurella innolla, ettei sitä toivoa oikein sivusta uskalla rauhoitella ja realisoida, vaikka pitäisi rauhoitella ja realisoida, silloin kun huomaa, että ihmiset toivovat liikoja. Katteettoman toivon sallimisen ja tarjoamisen kautta synnytetään tilanne, josta on vaikeata päästä ulos.

Olemme tässä tilanteessa siksi, että hoitajapuolelle syntyi vaalien alla suuria odotuksia ja katteetonta toivoa. Toivo kasvoi suuremmaksi kuin mihin vaaleissa valittu eduskunta kykenee vastaamaan. Eduskuntavaalien tuloksen pohjalta maahan muodostettiin hallitus, jonka voimat eivät riittäneet vastaamaan siihen toivoon ja niihin odotuksiin, joita vaalien alla syntyi ja annettiin syntyä. Sosialidemokraattien näkemys siitä, miten paljon kuntapalveluihin tulisi laittaa rahaa, ei päässyt vaikuttamaan hallitusohjelmaan, talouden budjettikehyksiin tai ensi vuoden budjettiesitykseen. Toivo olisi tarvinnut vähän enemmän rahaa.

Tehy on koonnut omat joukkonsa. Meitä pelottaa se, mihin tässä päädytään. Nyt me vuorostamme tunnemme itsemme voimattomiksi. Hallitus on lähtenyt kokoamaan sitä voimaa, joka hallituksella on käytettävissä. Eduskuntaa kutsutaan mukaan asettamaan rajat niille toimille, joita toivossaan pettyneet tehyläiset hoitajat ovat uhanneet toteuttaa joukkoirtisanoutumisten muodossa. Kansalaisilla on oikeus panna toivonsa maan hallitukseen. Hallituksen vastuulla on turvata kansalaisten henki ja turvallisuus kaikissa oloissa.

Jos maatamme olisi kohdannut jokin luonnonkatastrofi tai jos olisimme joutuneet sotaan tai laajan terroristisen hyökkäyksen kohteeksi, tukisin mielelläni ja ilman muuta poikkeusolojen mukaisen lainsäädännön käyttöönottoa. Nyt tilanne on kuitenkin mielestäni toisenlainen. Hätä ei ole tuon näköinen.

Asetelma on tietenkin vaikea yksinkertaisesti rahalla ratkaistavaksi, mutta silti olisi nyt tavattoman tärkeätä, että hallituksen johdon puolelta, hallituksen puolelta, pääministerin puolelta voitaisiin antaa jokin selvä signaali siitä, että valtiovalta on valmis vahvistamaan kuntien taloutta suunniteltua enemmän, jotta vaikeasta neuvottelutilanteesta päästäisiin eteenpäin ensi viikon aikana.

Erilaisten avainryhmien joukkoirtisanoutumisten varalle, tulevaisuuden varalle, mahdollisesti tarvittavaa lainsäädäntöä voitaisiin kehittää tilanteen rauhoituttua huolellisen ja pitkäjänteisen valmistelun pohjalta, jos se nähdään tarpeelliseksi. Toimivan lain synnyttäminen tällä tavalla pikavauhdilla, tällä aikataululla, ei voi olla kestävä tapa ratkaista lukkiutunut tilanne. Käsillä oleva kiista on ratkaistava sovittelun keinoin. Hallituksella on käsissään avaimet sovitteluprosessin keskeisiin apuvälineisiin.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu