Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kehityspolitiikasta puuttuvat prioriteetit

14.11.2007

Eduskunnan täysistunto 14.11.2007

Ajankohtaiskeskustelu kehityspoliittisesta ohjelmasta

Arvoisa puhemies! Kehityspoliittinen ohjelma alkaa puheella ihmiskuntapolitiikasta. Tähän liittyen lausutaan joitakin yleviä ajatuksia, joista ei oikein tiedä kenelle ne on suunnattu. Todetaan rikkaiden maiden tuotanto- ja kulutustavan sekä elämäntyylin kuormittavuus maapallon kannalta ja ettei kehitysmailla ole mahdollisuutta tähän. Puhutaan arvojen ja elämäntavan uudistamisen tärkeydestä.

Ydinkysymys ihmiskuntapolitiikan ja globaalin kehityksen kannalta on se, onko poliittisesti mahdollista merkittävästi vähentää rikkaiden maiden elämäntavan maapallolle aiheuttamaa kuormitusta. Kysymys herätetään ohjelmassa, mutta sitä ei lähdetä työstämään. Ihmiskuntapolitiikan osalta ohjelma on vaatimaton. Tämä takia ohjelma myös jää kehitysmaita ylhäältä päin arvioivaksi, eikä todellisesta dialogista kehittyvien maiden edustajien kanssa voi puhua.

Ohjelmassa todetaan, että ihmiskuntapolitiikalle luodaan perustaa niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin globaalietiikasta käytävällä keskustelulla. Tässä yhteydessä olisi ollut hyvä todeta eri uskontojen merkitys globalisaation kannalta sekä uskontojen edustajien keskeinen rooli globaalietiikkakeskustelussa. Tämän keskustelun yksi tuloshan on ollut uskontoja yhdistävien eettisten näkemysten todentaminen. Uskontojen merkitys rauhan ja kehityksen kannalta - hyvässä ja pahassa - unohtuu ohjelmassa.

Ympäristönäkökulman korostuminen on luontevaa, koska ympäristöongelmat ovat yhteisiä ja globaaleja. Kun painopisteitä tai läpileikkaavia teemoja on paljon, olisi myös selvennettävä, mikä on näiden välinen tärkeysjärjestys. Kun tavoitellaan hiilineutraalia kehitysyhteistyötä pitkällä aikavälillä, miten tämä tavoite ohjaa toimintaa käytännön ohjelma- ja toimenpidetasolla? Jos kaikki tavoitteet, painopisteet ja läpileikkaavat teemat ovat yhtä tärkeitä ja luovuttamattomia, ei mikään ole tärkeätä. Ohjelman soveltaminen vaatii syvempää arvoista lähtevää priorisointikeskustelua.

Ohjelmaluonnoksesta annettujen lausuntojen pohjalta hallitus on tehnyt ohjelmaan merkittäviä parannuksia. Arvostan sitä, että ministeri Väyrynen on asettautunut vuoropuheluun ja antanut vuoropuhelun vaikuttaa ohjelman viimeistelyssä.

Kehityspolitiikan läpileikkaavaksi teemaksi on lisätty HIV/AIDS yhteiskunnallisena ongelmana ja sen vastainen taistelu.

Ihmisoikeuksien asema kehityspoliittisten linjausten perustana on nyt selkeästi nostettu esiin.

Hallituksen sitoutumista kehitysyhteistyömäärärahojen kasvattamiseen sitoumustemme mukaisesti on vahvistettu.

Yksi muutos herättää kysymyksiä:

Kahdenvälisen yhteistyön kumppaneihin luetaan myös väkivaltaisista kriiseistä toipuvat maat.

Luonnoksessa todettiin, että Suomi keskittyy erityisesti antamaan humanitaarista apua, tukemaan kriisin ratkaisemista ja vakauttamaan maan oloja. Hyväksytyssä virallisessa ohjelmassa sanotaan että kriiseistä toipuvissa maissa Suomi keskittyy erityisesti tukemaan kriisin ratkaisemista ja vakauttamaan maan oloja ja että näissä maissa Suomi voi antaa myös humanitaarista apua.

Mitkä ovat perusteet tälle muutokselle tekstissä? Onko kyse uudenlaisesta työnjaosta Suomen ja muiden apua antavien maiden välillä niin että Suomi vakauttaa ja muut hoitavat humanitaarisen avun antamisen?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu