Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Autoveron muutoslinja on perusteltu

13.11.2007

Eduskunnan täysistunto 6.11.2007

Keskustelu hallituksen esityksestä 146/2007

Arvoisa puhemies! Luterilaisen kirkon virsikirjauudistuksesta on vähän yli 20 vuotta kulunut, ja edelleenkin silloin tällöin kuulee valituksia, että mitäs varten te siitä semmoisen teitte. Minä luulen, että autoveron uudistaminen on vähän saman tyyppinen asia, että teki niin tai näin, niin aina voidaan esittää perusteltua kritiikkiä, että olisi pitänyt tehdä jollakin muulla tavalla, sitä verotusta kehittää liikenteen ja autoilun verotusta. Kun joku päätös tehdään johonkin suuntaan, lähdetään linjaa viemään, niin varmasti löytyy ihmisiä, joiden kohdalla voidaan osoittaa, että heidän tilanteensa vähän heikkenee, vaikka sen uudistuksen tavoitteiden mukaisesti noin yleisesti ottaen pystyttäisiinkin kulkemaan.

Nyt tämän hallituksen nämä esitykset, jotka liittyvät ajoneuvoveroon ja autoveron muuttamiseen, ovat minusta pääsääntöisesti erittäin hyviä ja sen ajattelun mukaisia, jota itse olen valmis kannattamaan. Verotuksen suuntaaminen näiden päästöjen mukaisesti nousevaan hintaan ja veroon on oikea suunta ympäristönsuojelullisista syistä. Tämä on ihan perusteltu linjaus.

Olin viime viikolla Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa mukana Oslossa, ja siellä kosketti ja liikuttikin suorastaan se valtava innostus, jolla puhuttiin niistä keinoista ja niistä tarvittavista toimenpiteistä, joilla voidaan torjua tätä nopeata ilmastonmuutosta ja parantaa ympäristön tilaa, ennaltaehkäistä tilanteen huononemista. Samanlaista innostunutta keskustelua, jossa oltiin suurin piirtein samaa mieltä asian tärkeydestä, käytiin täällä eduskunnassa vähän aikaisemmin, ja tietyllä tavalla tämä lakiuudistus tai nämä ehdotukset ovat nyt sen mukaisia.

Mutta se, mikä täällä on jäänyt monia muitakin kaivelemaan, on jäänyt myös minua kaivelemaan, että tämä rohkeus, jota hallitus osoittaa, ei ole ihan niin suuri kuin ehkä olisi voinut toivoa ja mielellään olisi nähnyt, Nythän tämän uudistuksen myötä autovero, siis auton hankintaan, ostoon liittyvä vero, kevenee 80 prosentilla niistä autoista, joita ostetaan, ja tämä auton hinta nousee vain 20 prosentissa niistä autoista, joita markkinoille tulee. Tämän uudistuksen myötä valtion tulot vähenevät 262 miljoonaa, kun otetaan se arvonlisäveron vaikutus huomioon. Siis 262 miljoonaa on tämän tuloja keventävä vaikutus, jolla on myös merkitys tietysti valtiontalouden kannalta, kun muitakin menoja on tiedossa. Nämä ovat semmoisia epäkohtia, joita voisi vielä miettiä.

Täällä on kiinnitetty huomiota siihen, että tämä raja, jonka kohdalla sitten auton hankintahinta tai verotus alkaa keventyä, on liian isokulutteisten tai suuripäästöisten autojen kohdalla. Olen samaa mieltä. Sehän on noin 9,4 litraa sadalla kuluttavien autojen kohdalla, jossa se verotaso pysyy suurin piirtein ennallaan, ja sitten sitä suurempikulutteisten autojen kohdalla autojen hankintahinta nousee tämän verotuksen kiristymisen johdosta. Ne ovat aika isoja ja aika paljon saastuttavia autoja sen kokoluokan autot. No, tämä on seurausta siitä, että autoverotus siis yleisesti kevenee, josta autoalan liikkeet tietysti ovat olleet tyytyväisiä. No, tätä voidaan perustella sillä, että autokantaa pyritään saamaan uudemmaksi, millä on sitten ympäristövaikutuksia.

Mutta niin kuin täällä on aikaisemmin todettu, niin silloin kun mietitään autoilun, liikenteen ja autokannan vaikutusta ympäristöä kuormittavana tekijänä, pitää ottaa huomioon myös auton rakentamiseen käytettävän energian määrä. Käyttämällä vanha auto ikään kuin loppuun saakka, vaikka se kuluttaa polttoainetta ehkä paljon ja päästöjä tulee paljon, voidaan välttää uuden auton hankkiminen, ja rakentamiseen kuluva energia on jo käytetty. Näitä asioita pitäisi punnita. Ehkä tässä hallituksen esityksessä ei ole käyty näitä riittävästi läpi.

Se, mitä pidän hyvin tärkeänä asiana tässä esityksen perusteluissa, joka nousee esiin, ja uskon, että sillä on merkitystä sitten myös ympäristönsuojelullisesti laajemmin ja ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta, on se, että kun tuodaan näin arkinen, näin konkreettinen, näin laajoja kansankerroksia koskettava asia kuin tämä autovero, kun se tuodaan kansan tietoisuuteen ja siinä tuodaan nämä ympäristö- ja ilmastonmuutos-, saasteperusteet, niin silloin tämä menee läpi kaikkien kansankerrosten hyvin vahvasti, vahvemmin kuin ehkä millään muilla keinoilla, tämä tietoisuus, siitä, että voi osallistua ehkä myös sitten vapaaehtoisesti joillakin muilla toimin siihen, että hiilidioksidipäästöjä pienennetään. Tämmöisen tietoisuuden lisäämisenä tämä varmasti toimii hyvällä tavalla.

Vielä, arvoisa puhemies, viimeisenä asiana. En ole voinut olla täällä ihan koko ajan keskustelua seuraamassa, mutta sinä aikana, minkä olen ollut täällä, en ole huomannut, että kukaan hallituspuolueitten taholta tai muuten olisi nostanut esiin yhtä positiivista asiaa, joka saattaa liittyä tähän esitettyyn uudistukseen, nimittäin sitä, että jos autojen hinnat tulevat halpenemaan, sehän merkitsee sitä, että myös inflaatiota hillitään samalla lailla. Jotkin tuotteet siis meillä kuitenkin halpenevat, vaikka monet maksut nousevat. Tällä voi olla tällainen inflaatiota hillitsevä vaikutus jossain määrin.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu