Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Leipää ja sirkushuveja. Ruokaa ja viihdettä.

10.09.2007

Kommenttipuheenvuoro

SDP:n Tulevaisuusfoorumi

Lahti 9.9.2007

"Tätä ihmiset odottavat ja tähän he tyytyvät. Kun valtio järjestää kansalaisille leipää ja sirkushuveja ilmaiseksi, ihmisiä ei enää kiinnosta poliittinen toiminta. Eliitti voikin sitten hoitaa muita valtion asioita miten sitä huvittaa." Ensimmäisellä vuosisadalla eläneen Roomalaisen satiirikon Juvenaliksen teksti tulkitsee keisariajan Rooman yhteiskunnallista tilannetta tähän tapaan.

Riippumatta siitä oliko Juvenaliksen satiiri aikanaan osuvaa, voi kysyä, missä määrin tuollainen satiiri osuu omaan aikaamme, pohjoismaisiin demokratioihin tai sosialidemokraattisiin puolueisiin. Onko meistä tullut poliittinen liike, joka jakaa ihmisille leipää ja sirkushuveja, taloudellista toimeentuloa ja viihdettä, pitääkseen äänestäjät tyytyväisinä?

Työväenliike ja sosialidemokraattinen puolue on alusta lähtien ymmärtänyt tehtävänsä laajemmin. Liikkeen alkuvaiheen kannattajat olivat tehtaan työväkeä, torppareita ja pienyrittäjiä, joiden unelmana oli paitsi riittävä leipä myös koulutus ja sivistys. He olivat sitä mieltä, että hyvään elämään kuuluu riittävän toimeentulon lisäksi kaikille mahdollisuus oppia ja kasvaa sivistyksellisesti tasavertaiseen asemaan muiden kanssa. Leipä ja sirkushuvit, se ei todellakaan riittänyt näille työväenliikkeen isille ja äideille.

Mikä on se käsitys hyvästä elämästä, joka ohjaa sosialidemokraattisen liikkeen työtä tänä päivänä? Mitkä asiat saavat suurimman painoarvon yksilön, perheen ja yhteiskunnan hyvän elämän määrittelyssä? Bruttokansantuotteen kasvu, kansalaisen ostovoiman kehitys, asuntojen koko, palvelujen saatavuus, tuloerojen pienuus, kotitalouksien kulutus. Entä vapaus? Kuinka suuri painoarvo on vapaudella?

Hyvä tai kohtuullinen toimeentulo on tärkeä osa vapautta. Mutta eikö henkinen vapaus ole vähintään yhtä tärkeä hyvän elämän osatekijä? Minusta meidän tulisi entistäkin enemmän kiinnittää huomiota yksilön henkisen vapauden vahvistamiseen. Koulutus, tutkimus, kulttuuri ja taide ovat nykyaikaisen sivistyksen kivijalka. Niiden avulla syntyy ja vahvistuu niin sivistys kuin henkinen vapauskin. Sivistys ja henkinen vapaus ovat toimivan demokratian edellytyksiä. Korkean verotuksen ja laajan solidaarisuuden pohjoismainen yhteiskuntamalli voidaan säilyttää vain, mikäli kykenemme ylläpitämään ja vahvistamaan kansalaisten sivistystä ja henkistä vapautta.

Tarvitaan leipää ja sirkushuveja mutta myös sivistystä ja henkistä vapautta.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu