Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Lisää laatua työelämään – ei pelkästään palkkaa

09.07.2007

Mielipide Loimaan lehti 5.7.2007

Virpi Pakkanen kirjoitti (Loimaan lehti 26.6) ennen vaaleja koulutetulle hoitohenkilöstölle tehdyistä palkkalupauksista. Pakkanen on aivan oikeassa kuvaillessaan työnsä vastuun ja palkkauksen epäsuhtaa. Kun keskitettyä palkkaratkaisua ei syntynyt – mahtoiko hallitus aidosti sitä edes yrittää, ay-johtajat ovat rauhassa saaneet esittää toinen toistaan suurempia palkankorotustavoitteita. Mutta miettiikö ketään työntekijöiden hyvinvointia?

Myös Suomessa on työssäkäyviä köyhiä, joiden palkka ei riitä elämiseen. Heidän asemaansa on parannettava. Työstä saatavan rahapalkan lisäksi olisi kuitenkin arvioitava myös työelämän, mielenterveyden ja elämänlaadun suhdetta. Määräaikaisten työsuhteiden aiheuttama epävarmuus, työpaikkakiusaaminen ja ylivoimaisen työtaakan aiheuttama uupuminen ovat todellisia ongelmia nykyajan työelämässä. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan määräaikaisissa työsuhteissa olevilla on esimerkiksi enemmän lääkehoitoa vaativia psyykkisiä häiriöitä kuin vakituisissa työsuhteissa olevilla.

Pakkanen kiinnitti huomiota myös alan koulutukseen hakeutuvien alentuneeseen määrään. Pelkästään palkankorotuksin tätäkään ongelmaa tuskin korjataan. Julkisen terveydenhuollon yksiköiden olisi kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota työoloihin. Esimerkiksi kohtuullinen työtaakka ja lisäkoulutusmahdollisuudet lisäisivät alan kiinnostavuutta ja työssä viihtymistä. Myönteisen kehityksen vauhdittamiseksi valtiovalta voisi asettaa rakenteellisten muutosten toteuttamiselle taloudellisia kannustimia. Myös kuntalaisten asenteiden on muututtava. Tärkeintä ei voi enää olla palvelujen tarjoamispaikan sijainti vaan laadukkaiden palvelujen saatavuus, kun niitä tarvitaan.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu