Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Ihmisille puhuttava heille tutuilla sanoilla

20.06.2007

Kolumni Uutispäivä Demari 20.06.2007

Tarvitsemme sanoja voidaksemme ajatella. Kieli on ajattelun väline. Ajattelu on kielen vanki. Jos joku haluaa uudistaa ajatteluaan, hänen on aloitettava kielen uudistamisesta.

Kun uskonnolliset yhteisöt ovat uudistaneet pyhien kirjojensa kieltä, tämä on ollut monille konservatiiveille kova paikka. He ovat aivan oikein aavistaneet, että kielen uudistamiseen sisältyy riski myös ajattelun uudistumisesta. Näitä pelkoja liittyi mm. raamatunkäännöstyöhön, jossa Raamatun kieltä uudistettiin. Minulle uusi raamatunkäännös merkitsi Raamatun ihmisten tulemista paljon lähemmäksi. Vanha kieli oli estänyt minua näkemästä ihmisten arkista elämää pyhien tekstien takaa.

Minusta ne ovat oikeassa, jotka ovat todenneet, että sosialidemokraattisen puolueen on uudistuttava kielen uudistamisen kautta. Nyt tarvitaan muutamia uusia sanoja. Ei paljoa, liuskan verran. Tarvitsemme sanoja, jotka ovat tässä ajassa tuttuja ja tärkeitä niille ihmisille, joita tämä kansanliike haluaa auttaa. Emme saa yhteyttä ihmisiin millään muulla tavalla kuin heille tutuilla sanoilla. Ei auta, että sanat ovat tuttuja meille, jotka työskentelemme poliittisissa tehtävissä. Me tiedämme poliittisen kielen sanojen merkityksen. Uskomme tietävämme, mikä on näiden sanojen yhteys ihmisten arkeen. Tämä ei riitä, jos haluamme uudistua.

Millä sanoilla, mitä kieltä käyttäen ihmiset puhuvat huolistaan ja toiveistaan? Millä sanoilla puhuen he pohtivat oman pärjäämisen ja yhteisen menestymisen suhdetta? Miten he ilmaisevat myötätuntoaan niitä lapsia, naisia ja miehiä kohtaan, jotka kärsivät sodista, nälänhädästä, köyhyydestä tai sairauksista? Miten he puhuvat työstä, toimeentulosta, veloistaan, riskinottamisesta, epävarmuudesta, vapaa-ajasta, koulutuksesta, kulttuurista ja sivistyksestä? Millaista on ihmisten yhteiskunnallinen kieli? Millaisilla sanoilla he ilmaisevat oman käsityksensä yhteisestä vastuusta ja poliittisesta toiminnasta?

Ihmisten arkipäivän kieli muuttuu nopeasti. Poliittisen liikkeen kieli muuttuu hitaasti. Kun instituution tehtävänä on ylläpitää perinteisiä arvoja ja ideologiaa, sanat ja kieli tuppaavat pysymään samanlaisina. Kieli varjelee sitä arvokasta, mitä tuomme mukanamme menneisyydestä. Mutta tällainen kieli etääntyy ihmisten arkipäivästä. Menneisyyteen ankkuroituna tämä kieli ei kykene innostavasti ilmaisemaan tuoreita, ajankohtaisia ja eteenpäin katsovia visioita, näkyjä siitä, mikä on poliittisen puolueen paikka ja elämä tulevaisuudessa.

Tarvitaan yksi liuska ihmisille tuttuja ja tosia sanoja. Vision muotoon laitettuna, jos niin halutaan. Sen lisäksi ja jälkeen riittävästi kasvoja, kasvokkaisia kohtaamisia, joissa löydetään yhteinen kieli ja innostutaan yhteisistä ajatuksista. Ei tämä ole ylivoimaista.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu