Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Manne-tv ei edistä yhdenvertaisuutta

20.06.2007

Mielipide Uutispäivä Demari 20.6.2007

Suomen Romanifoorumi on vaatinut (HS 12.6) Yleisradiota hyllyttämään Manne-tv –sarjan. Foorumin mielestä sarja on rasistinen ja kielteisiä ennakkokäsityksiä romaneista vahvistava. Helsingin sanomien mukaan Yleisradio on ohjelmapäällikkö Harri Virtasen suulla ilmoittanut sarjan esittämisen kuitenkin jatkuvan suunnitellusti.

Yleisradion tv-kanavat tavoittavat viikoittain 92 prosenttia suomalaisista. Julkisen palvelun viestintäyhtiönä yleisradiolla on siten merkittävä mahdollisuus ylläpitää ja vahvistaa suomalaista sivistysyhteiskuntaa, jonka eräs keskeinen arvo on erilaisuuden suvaitseminen. Paitsi yleisradion talouden myös sen sisällöllisen tehtävän kannalta on tärkeätä arvioida sitä, millaisia ohjelmia lähetetään parhaaseen katseluaikaan. Yleisradion oma erityis- ja vähemmistöryhmien palvelustrategia edellyttää, että yhtiön toiminta edistää eri väestöryhmiin kuuluvien kokemusta tasa-arvoisesta yhteisöllisestä hyväksynnästä. Yhtä vähemmistöämme edustavan ryhmän antama palaute Manne-tv -ohjelmasta herättää kysymyksen, toteuttaako ohjelma valittua strategiaa.

Esitettyä toivomusta ohjelmasarjan hyllyttämisestä ei välttämättä tarvitse tulkita sananvapauden rajoittamispyrkimykseksi. Yleisradioyhtiön toiminta perustuu tietysti sananvapauteen, mutta myös yhtiön omaan tehtävään ja hyväksyttyihin strategioihin. Olisi ongelmallista, jos taistelu sananvapauden tai taiteellisen vapauden puolesta johtaisi ratkaisuihin, jotka estävät yhtiön perustehtävän mukaisten tavoitteiden toteutumista. Vähemmistöllä itsellään tulee olla oikeus arvioida sitä, milloin heidän asemansa on niin vahva, että rasistisella huumorilla ei vaaranneta heidän yhdenvertaista kohteluaan yhteiskunnassa. Suomen Romanifoorumin kannanotto on tärkeä puheenvuoro.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu