Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kodit ovat erilaisia – päivähoito tasoittaa eroja

20.06.2007

Mielipide Turun Sanomat 20.6.2007

L. Halonen ottaa mielipidekirjoituksessaan (TS 15.6.2007) tärkeän asian esiin korostaessaan kotien asemaa lasten kasvatuksessa ja huolenpidossa. Kun puolustin (TS 5.6.2007) pienituloisten kotien lasten oikeutta maksuttomaan päivähoitoon, en pyrkinyt vähättelemään kotien, äitien ja isien roolia lasten kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Hyvän kodin merkitystä lapsen kehityksen ja kasvun tukemisessa ei kukaan voi kiistää. Yhä tänä päivänäkin kodit ovat erilaisia ja vanhempien kyky hoitaa kasvatusta vaihtelee. Päivähoidossa toteutettava varhaiskasvatus täydentää kotona tapahtuvaa kasvatusta. Kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen merkitys on sitä suurempi mitä heikommat ovat kodin mahdollisuudet hoitaa kasvatuksen ja huolenpidon tehtävää.

Olen halunnut kiinnittää huomiota siihen, miten hallitus ja pääministeri ovat heikentämässä kaikkein köyhimpien kotien valinnanmahdollisuuksia päivähoidon suhteen. Pääministeri on eduskunnan täysistunnossa useampaan kertaan todennut, että 0-maksuluokan poistamisen tarkoituksena on maksuja korottamalla ohjata näitä koteja ottamaan lapsensa pois kunnallisesta päivähoidosta.

Köyhimpien kotien lapset jäävät tällöin vaille sitä varhaiskasvatusta, jota kunnallisissa päiväkodeissa annetaan. Joissakin tapauksissa tämä tarkoittaa sitä, että heidän eväänsä elämää varten jäävät kohtuuttoman vähäisiksi. Elämän ensimmäisten vuosien vähäiset eväät ennustavat tulevaa syrjäytymiskehitystä. Siksi asialla on laajempaakin merkitystä.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu