Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Miksi opiskelijat eivät ole tasavertaisia?

07.06.2007

Eduskunnan täysistunto 6.6.2007

Lakialoitteen 41/2007 lähetekeskustelu

Arvoisa puhemies!

Edustaja Kumpula-Natrin aloite on tärkeä paitsi rahallisesti tietylle opiskelijaryhmälle myös periaatteellisesti. Voimassa oleva opintotukijärjestelmä on ilmeisen epäoikeudenmukainen tällä kohdalla. Ilman riittävää perustetta opintotukijärjestelmä kohtelee opiskelijoita epätasa-arvoisesti. Luovuttamattoman tärkeänä pidetty yhdenvertaisuuden periaate ei toteudu opintorahan myöntämisen perusteiden kohdalla. Opintorahan myöntämistä koskevan säädöksen muutoksella, siten kuin lakialoitteessa esitetään, tilanne voidaan korjata.

Edustaja Kumpula-Natrin lakialoite herättää kysymään, mikä lienee ollut syynä siihen, että opiskelijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta on tingitty tässä kohdassa. Miksi ammattiin opiskeleva, kotoa pois muuttanut 18-vuotias on opintorahaa myönnettäessä asetettu eri asemaan kuin samassa elämäntilanteessa oleva korkeakouluopiskelija? Heijastaako nykyinen järjestelmä sitä, että se on jokin jäänne jostakin sääty-yhteiskunta-ajattelusta, jossa opiskelijan opiskelualasta päätellään suoraviivaisesti hänen taloudelliset suhteensa omiin vanhempiinsa? Onko nykyjärjestelmän taustalla uskomus tai tutkimuksellinen tieto, että ammattiin opiskelevat ovat yleensä lähtöisin selvästi varakkaammista kodeista kuin korkeakouluopiskelijat, ja tämän takia olisi sitten johdonmukaista ajatella, että vain korkeakouluopiskelijat tarvitsevat tukea? Eikö tilanne ole pikemminkin päinvastoin? Vai onko taustalla mielikuva siitä, että kotoaan pois muuttaneen korkeakouluopiskelijan yhteydet kotiväkeen ja rahalliseen tukeen katkeavat opintojen takia, mutta ammattiin opiskeleva, jo kotoa pois muuttanut nuori säilyttääkin hyvät välit kotijoukkoihin ja rahoitukseen?

Opiskelijoiden elämäntilanteet ovat yksilöllisiä eikä ole valtiovallan asiana ottaa kantaa siihen, minkä alan tai minkä koulutusasteen opiskelijoilla on parhaimmat suhteet vanhempiinsa. Yhdenvertaisen kohtelun kannalta on riittävää, että laissa määritellään ikärajat ja että tuen myöntämisessä huomioidaan se, asuuko opiskelija itsenäisesti vai vanhempiensa luona, juuri niin kuin aloitteessa esitetään.

Arvoisa puhemies! Tiedossa on, että hallitus tulee meidän kaikkien toiveitten mukaisesti korottamaan opintorahan tasoa 15 prosenttia ensi vuoden syksyllä. Opintotuen kehittämispakettiin tulisi sisällyttää myös tässä lakialoitteessa esitetty muutos, jolla edistetään kotoa pois muuttaneiden 18- tai 19-vuotiaiden opiskelijoiden yhdenvertaista kohtelua. Toivon, että asianomainen valiokunta paneutuu kaikella vakavuudella tähän aloitteeseen.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu