Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Mihin hallitus kannustaa?

24.04.2007

 

Kolumni Uutispäivä Demari 24.4.2007

 

 

Porvarihallituksen visiona on Vastuullinen, välittävä ja kannustava Suomi. Hallitusohjelmapaperissa avataan jonkin verran vastuullisuuden ja välittämisen sisältöä, mutta kannustavuuden sisällöstä ei juuri puhuta.

 

 

Minkälaisesta kannustamisesta on kyse? Keitä erityisesti kannustetaan ja miten? Mikä merkitys rahalla on kannustamisessa? Otetaan jostain rahaa pois vai annetaan johonkin lisää rahaa? Kuinka paljon keppiä, kuinka paljon porkkanaa on tarjolla?

 

 

Ennen vanhaan lapsia saatettiin opettaa uimaan niin, että lapsi pantiin laiturin nokasta veteen selviytymään omillaan. Uskottiin, että tuollainen malli on kannustava. Lapsi joutuu kuolemanhätään ja tilanne kannustaa häntä keksimään selviytymiskeinot. Hätä keinot keksii ja fiksu, innovaatiokykyinen lapsukainen oppii uimaan, ajateltiin. Jotkut oppivat, jotkut traumatisoituivat. Ehkä joku pääsi hengestäänkin.

 

 

Kannustaminen tarkoittaa sitä, että yritetään lisätä ihmisen motivaatiota, halua ja innostusta toimintaan. Kannustamisesta onkin eniten hyötyä siellä, missä ihmisellä on hyvä toimintakyky, mutta motivaatio puuttuu. Jotta kannustaminen voisi onnistua, on välttämätöntä, että ollaan myös aidosti kiinnostuneita ihmisten toimintakyvystä. Jos koululaisella on lukihäiriö tai vakava hahmotushäiriö, ei häntä auta se, että häntä kannustetaan tekemään läksyt paremmin. Lapsi masentuu ja hänen toimintakykynsä heikkenee entisestään, kun hän ei onnistu ankarasta yrittämisestä huolimatta. Lapsi pääsee eteenpäin vasta, kun opettaja havaitsee lapsen oppimisongelman ja lähtee hakemaan asiantuntija-apua. Jos välittäminen puuttuu, ei kannustamisestakaan ole apua.

 

 

Uusi hallitus sanoo toteuttavansa sosiaaliturvauudistuksen niin, että ykköstavoitteena on työn kannustavuuden parantaminen. Työn kannustavuuden parantamiseen sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä on nähdäkseni kolme keinoa: työstä poissa olevien ihmisten sosiaaliturvaetuuksien heikentäminen, palkkojen korottaminen tai palkkaverotuksen keventäminen. Kun hallitus ohjelmassaan toteaa, että ”työelämän ja sosiaaliturvan uudistusten tavoitteena on taata kaikille riittävä ja aukoton sosiaaliturva” näyttää selvältä, että hallituksen kannustamiskeinot ovat palkkojen korottaminen ja verojen keventäminen. Kaikkea hyvää tälle hankkeelle!

 

 

Yleisen kannustavuuden kannalta tärkeintä eivät kuitenkaan ole palkkojen korotukset tai verojen kevennykset. Ihmisiä motivoi ja innostaa eniten se, jos he voivat riittävästi ennustaa tulevaisuuttaan. Kannustavuuden kannalta ratkaisevaa on, että ihmisille syntyy käsitys siitä, että he omilla toimillaan voivat parantaa olojaan ei vain tällä hetkellä vaan myös kestävästi. Ratkaisevaan asemaan tulee työelämän laatu: kokemus reiluudesta, oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta ja inhimillisyydestä. Ratkaisevaa on se, miten yksilön elämä otetaan huomioon työelämän muutoksissa. Miten muutosturvaa kehitetään, millaista on työnantajan ja työntekijän yhteistoiminta muutostilanteissa.

 

 

Koulutus on työn ohella parasta sosiaaliturvaa. Niin yleissivistävä kuin ammatillinenkin koulutus lisäävät yksilön toimintakykyä ja halu toimia itsensä, läheistensä ja koko yhteiskunnan hyväksi. On kehitettävä koulutusta kaikilla tasoilla niin, että jokainen voi kokea koulutuksen mielekkäänä henkilökohtaisen kehittymisen ja oman elämän hallinnan kannalta. Yksilöiden ja kotien riittävään perusturvan tasoon tarvitaan paitsi aineellista hyvää myös riittävä henkinen turva. Henkinen turva ei synny siellä, missä perusturvaa kehitetään niin, että keppi tulee porkkanaa tärkeämmäksi.

 

 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu