Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Yhdessä sikiövaurioita vähentämään

07.11.2006

 

Turun Sanomat 7.11.2006

 

 

Tuore uutinen kertoo, että alkoholikuolemat ovat työikäisten miesten yleisin kuolinsyy. Viina tappaa osan meistä, jotka käytämme alkoholia. Kuluneen syksyn alkoholikeskustelun pääteema on kuitenkin naisten raskaudenaikaisen alkoholinkäytön haitat sikiölle ja syntyvälle lapselle. Monin tutkimuksin on osoitettu, että jo pieni alkoholinkäyttö voi aiheuttaa vakavan vaurion sikiön kehitykselle. Alkoholipolitiikan yhdeksi tavoitteeksi on nostettu sikiön suojeleminen viinan haitallisilta vaikutuksilta.

 

 

Ongelma on todellinen. Äidin alkoholikäytön vaurioittamat lapset tarvitsevat erityistä hoitoa neuvoloissa, terveydenhuollossa ja lastensuojelussa. Erityisen tuen tarve saattaa olla koko elämän mittainen. Lasten suojelemiseksi näiltä vaurioilta tarvitaan oikeanlaisia ennalta ehkäiseviä toimia. Mitä nämä toimet olisivat, siitä on esitetty erilaisia mielipiteitä. Yhtä mieltä ollaan siitä, että odottavien äitien tulisi pidättäytyä alkoholista. Keskustelussa on esitetty myös, että tällaiset naiset tulisi ottaa pakkohoitoon, elleivät he vapaaehtoisesti suostu päihdehoitoon. Vaikka pakkohoito on perustuslain valossa äärimmäinen keino puuttua yksilön itsemääräämisoikeuteen, ovat jotkut sitä mieltä, että sikiön etu on asetettava äidin edun edelle tässä tapauksessa.

 

 

Ajatusmallissa on monia ongelmia. Ensinnäkin tulisi tutkia, onko kaikille vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuville tarjolla riittäviä päihdehoidon palveluita. Pakkohoitoa ei kannata aloittaa ennen kuin vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuville on järjestetty riittävä apu. Nyt ei ole. Toiseksi, lainsäädännössä on perinteisesti kunnioitettu naisen oikeutta kehoonsa ja samalla hänen määräysvaltaansa sikiöön nähden. On kunnioitettu periaatetta, että naisella on oikeus synnyttää lapsi, jonka tiedetään olevan vaikeasti vammainen. Samoin on naiselle tietyin ehdoin annettu mahdollisuus itse päättää raskauden keskeytyksestä.

 

 

Lainsäädäntöteitse toteutettavat pakkotoimet ovat menettelytapoja, joihin usein sisältyy kurituksen tai rangaistuksen elementti. Tällaisia ratkaisuja ehdotetaan helposti tilanteisiin, jotka herättävät monissa ihmisissä moraalista närkästystä, kuten raskaana olevan naisen alkoholinkäyttö. Varsinainen asia, lapsen edun turvaaminen, saattaa pakkotoimilain valmistelussa kuitenkin jäädä taka-alalle. Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden ehkäisemiseksi voidaan tehdä paljon ilman moralistisia menetelmiä. Huolehditaan kuntatasolla päihdepalvelujen riittävästä saatavuudesta. Lisätään nykyaikaisella tavalla toteutettua valistusta kouluissa, seurakunnissa, nuorisojärjestöissä ja neuvoloissa. Otetaan yksityisinä ihmisinä vastuuta puolisojemme, ystäviemme ja tuttaviemme elämästä silloin, kun he tai kasvava sikiö on haavoittuvimmillaan. Tehdään yhdessä parempaa maailmaa, vapaaehtoisesti.

 

 

Ilkka Kantola

Lapsi- ja perhetyön johtaja

Helsinki

 

 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu