Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Hyväntekeväisyyttä vai solidaarisuutta?

20.06.2007

Kolumni Uutispäivä Demari 13.3.2007

Millainen ihminen on hyvä ihminen? Sellainen, joka harjoittaa hyväntekeväisyyttä. Hyväntekijä antaa vapaaehtoisesti aikaansa, voimiaan, rahaa tai muuta apua toisille ihmisille tai toimii muutoin hyvän asian puolesta.

Hyväntekijöitä tarvitaan siellä, missä hyvästä on puutetta. Mitä enemmän hyvästä on puutetta, sitä enemmän on tilaa hyväntekijöille ja vapaaehtoiselle auttamiselle. Tässä maailmassa riittää puutetta ja pahaa, ja siksi on tärkeätä, että myös hyväntekijöitä riittää.

Myös Suomessa tarvitaan hyväntekijöitä. Kun lama 90-luvun alussa johti konkursseihin, ylivelkaantumisiin ja suureen työttömyyteen, monien ihmisten ja perheiden tilanne järkkyi pahasti. Elämisen taloudellinen pohja meni alta. Yhteiskunnan tarjoamat tuet eivät olleet riittäviä arjessa selviytymiseen. Monien selviytymiskeinoksi tuli turvautuminen hyväntekeväisyyteen. Hyväntekeväisyyttä ovat esimerkiksi pelastusarmeijan ruokajonot ja seurakuntien ruokapankkitoiminta. Tämän toiminnan avulla kyettiin auttamaan ihmisiä pahimman yli.

Sosiaalidemokraattinen liike tähtää samaan kuin hyväntekeväisyys. Ihmisiä on autettava pahimman yli. On huolehdittava siitä, ettei kukaan putoa kyydistä. On luotava turvaa sinne, missä on puutetta hyvän elämän edellytyksistä.

Sosiaalidemokraattinen liike ei kuitenkaan ole hyväntekeväisyysjärjestö. Liike ei tyydy siihen, että hädässä olevien ihmisten auttaminen on hyvien ihmisten vapaaehtoisen avun varassa. Päämääränä on yhteisö, jossa yhteisön jokainen jäsen omien kykyjensä mukaisesti on velvollinen osallistumaan yhteisen hyvän rakentamiseen. Toisilleen solidaaristen kansalaisten muodostama demokraattinen yhteiskunta takaa yksilöiden hyvän paremmin kuin keskinäiseen kilpailuun ja hyvien ihmisten hyväntekeväisyyteen perustuva yhteiskunta.

Ihmisten hyvä tahto lähimmäisen auttamiseen toteutuu vapaissa vaaleissa, joissa äänestäjä voi vaikuttaa siihen, millaista huolenpidon ja välittämisen politiikkaa yhteisössä toteutetaan. Poliittiset valinnat ovat tahdon ilmauksia. Äänestäjää ei ehkä voi sanoa hyväntekijäksi. Äänestäjä voi kuitenkin antaa oman viestinsä siitä, millaista hyvää hän haluaa tulevan hallituksen tekevän.

Politiikka, joka tähtää tuloerojen kasvattamiseen, luo rikkaille mahdollisuuksia hyväntekeväisyyden harjoittamiseen samalla kun se kasvattaa köyhimpien tarvetta turvautua hyväntekeväisyyteen. Politiikka, joka tähtää kohtuullisen toimeentulon turvaamiseen kaikille, on solidaarisuuspolitiikkaa, joka toteuttaa tasa-arvon, veljeyden ja vapauden arvoja käytännössä. Solidaarisuuspolitiikka on välttämätöntä, hyväntekeväisyys on hyvää.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu