Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Huomio lasten hyvinvointiin

20.06.2007

Mielipide Loimaan lehti 2.6.2007

Loimaan lehden pääkirjoitus (29.5.) käsitteli lastensuojelua. Kirjoituksessa viitattiin uuteen lastensuojelulakiin, joka tulee voimaan ensi vuoden alussa. Uuden lain tarkoituksena on muun muassa laskea lastensuojeluilmoituksen tekemisen kynnystä. Muutos on lapsen edun kannalta tarpeellinen. Aivan välttämätöntä on se, että kaikilla tasoilla aletaan kiinnittää enemmän lasten pahoinvoinnin ehkäisyyn. Kaikkeen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tulisi liittää niiden seurausten lapsivaikutusten arviointi.

Yhteiskunnan tilanne näkyy kodeissa ja heijastuu lasten kasvuolosuhteisiin. Aivan liian suuri määrä nykynuorten pahoinvoinnista on seurausta 1990-laman aiheuttamista leikkauksista, jotka heikensivät paitsi kotien myös koulun mahdollisuuksia huolehtia lapsista ja nuorista. Tuolloin toteutetut palvelujen ja tulonsiirtojen heikennykset lisäsivät lapsiperheiden köyhyyttä ja lasten pahoinvointia. Esimerkiksi psykiatrisissa sairaaloissa hoidettujen alle 9-vuotiaiden määrä kasvoi 36 prosenttia vuosien 1998 – 2002 aikana. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä on myös vuosikymmenessä yli kaksinkertaistunut.

Jo vanha kansa tiesi, että ongelmat kasaantuvat. Siksi on erityisen huolestuttavaa, että 12 prosenttia lapsista elää köyhissä perheissä. Köyhyyteen liittyy usein työttömyyttä tai sairautta. Näiden perheiden pärjääminen on pienestä kiinni. Siksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden purkaminen merkitsisi viimeisen, luotettavan turvarakenteen viemistä lapselta. Säästäminen päivähoitokustannuksissa on lyhytnäköistä. Terveiden ja työkykyisten nuorten kasvattamisen pitäisi kiinnostaa myös hallituspuolueita.

Uusi hallitusohjelma ei lupaa lapsiperheiden enemmistölle yhtään mitään. Kun lapsilisiä luvataan nostaa vasta kolmannesta lapsesta, suuri osa perheistä jää ilman lisätukea. Osittaisen hoitorahan parantaminen kohdistunee lähinnä hyvätuloisiin perheisiin. On myös epäselvää, miten kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain yhdistäminen tulee vaikuttamaan palveluiden tuottamistapaan ja saatavuuteen. Ensitöikseen uusi hallitus puuttui subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen nostamalla esiin niin sanotun nollamaksuluokan poistamisen. Käytännössä tämä tarkoittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden aseman heikentämistä entisestään.

Pääkirjoituksen otsikossa todettiin, että lapsia pitää suojella aikuisilta. Uuden hallituksen menokehysten perusteella ei ole varmaa, miten sitoutuneesti hallitus tulee parantamaan lasten ja lapsiperheitten asemaa. Toistaiseksi näyttää siltä, että hallitusohjelmassa mainittu kannustavuus toteutetaan heikentämällä kaikkein köyhimpien lasten oikeuksia huolenpitoon ja varhaiskasvatukseen. Olen yllättynyt siitä, miten nopeasti opposition tehtäväksi tuli lasten etujen puolustaminen näitä linjauksia vastaan.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu