Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Koululiikunta luo pohjan terveille elämäntavoille

20.06.2007

Kolumni Urheilusanomat 1/2007

Jo vanha kansa tiesi, että nuorena vitsa väännetään. Tämä sanonta pätee myös terveellisten elämäntapojen omaksumiseen. Käsitys monipuolisesta ruokavaliosta, kohtuullisesta päihteiden käytöstä ja riittävästä liikunnasta muodostuu jo lapsena. Vanhempien esimerkin lisäksi koulun terveystiedon ja liikunnan opetus ovat keskeisessä asemassa nuorten asenteiden muotoutumisessa.

Peruskouluissa annetaan liikunnanopetusta säännöllisesti ympäri lukuvuoden. Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa oppilaiden fyysiseen terveyteen ja parantaa näiden sosiaalisia taitoja. Tarjoamalla positiivisia kokemuksia pyritään oppilaat ohjaamaan liikunnan pariin koko elämän ajaksi.

Liikunnanopetusta voidaan pitää kaikille tasa-arvoisen perusopetuksen lippulaivana. Kuntien yhä heikkenevästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta koululiikunnan puitteissa lapsille pyritään tarjoamaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin urheilulajeihin. Suomessa lapset voivat kertoa kokeilleensa ainakin kerran esimerkiksi jousiammuntaa, keilailua tai telinevoimistelua riippumatta vanhempien varallisuudesta tai harrastuneisuudesta.

Koulussa järjestettävään liikunnanopetukseen vaikuttaa koulun sijaintikunnan talouden lisäksi myös ympäristö. Maaseudulla pururata tai hiihtolatu voi alkaa koulun pihasta, mutta kaupunkikeskustojen kouluissa opetus on sopeutettava ympäristöön. Jos hiihtoladuille pääseminen edellyttää bussimatkaa, on pohdittava, kannattaa liikunnan vähäisiä viikkotunteja käyttää linja-autossa istumiseen. Menetetäänkö jotain korvaamatonta, jos opetuksessa keskitytään hiihdon sijasta luisteluun, jos jäärata löytyy koulun pihalta.

Sopivan lajin löytäminen on tärkeää, jotta liikunnasta muodostuisi osa oppilaan elämäntapaa. Ei voida kuitenkaan odottaa, että liikunnanopettajat olisivat jokaisen urheilulajin asiantuntijoita. Siksi koulujen tulisikin pyrkiä läheiseen yhteistyöhön paikallisten urheiluseurojen kanssa. Tällöin liikunnanopetuksesta saadaan riittävän vaihtelevaa ja oppilaiden kynnystä liittyä urheiluseuroihin lasketaan.

Koululiikunta on erilaista eri vuosiluokilla. Aluksi liikunta on hyvin leikinomaista ja lasten motoriikan kehittymistä tukevaa. Myöhemmin ohjelmaan tulevat teknisesti vaativammat lajit kuten erilaiset hyppy- ja heittolajit. Kilpaileminen kuuluu luontevasti lähes kaikkeen urheiluun, mutta koululiikunnassa tulisi pääsääntöisesti pidättäytyä oppilaiden paremmuusjärjestyksen selvittämisestä. Menestyminen urheilukilpailuissa ei ainakaan missään nimessä saisi olla liikunnan arvosanan määräytymisperuste.

Fyysisen kunnon kehittämisen lisäksi koululiikunnan on edistettävä lasten psyykkistä hyvinvointia. Erilaisten taide- ja taitoaineiden merkitys hyvän itsetunnon muodostumisessa korostuu oppilailla, jotka eivät menesty perinteisten lukuaineiden opiskelussa. Hyvä itsetunto on kuin rokote huonojen elämäntapojen omaksumista vastaan. Itsensä tuntevan ja itseään kunnioittavan nuoren on helppo kieltäytyä muun muassa päihdekokeiluista, vaikka murrosiässä kaveripiirin painostus voi olla ankaraa.

Paitsi että liikunta voi olla avain oman itsensä tuntemiseen sen avulla voidaan kehittää myös lasten sosiaalisia taitoja. Monipuolinen yksilö- ja joukkuelajien harrastaminen selventää oppilaille reilun pelin periaatteita, turvallisia toimintatapoja ja yhteisvastuullisuutta. Liikunnanopetus voi konkretisoida myös biologian tunneilla opittuja asioita. Harvoin luonnontieteiden oppitunnilla voi havainnoida luontoa yhtä hyvin kuin suunnistustunnilla suomalaisessa metsässä!

Kuntatalouden niukkuus, pienenevät ikäluokat ja lasten yhä heikompi lähtökunto asettavat uusia haasteita koululiikunnan järjestäjille. Koska ihmisen elintavoilla on ratkaiseva merkitys koettuun terveydentilaan, liikunnallisen elämäntavan markkinointiin on panostettava myös tulevaisuudessa aivan alaluokilta lähtien. Onnistumisentunne vahvistaa lapsen itsetuntoa, mikä heijastuu kaikkeen tämän toimintaan.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu