Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Yksilön vastuu ja yhteiskunnan

05.04.2006

 

Perniön Kirkkosanomat 4/2006

 

 

Tutkimusten mukaan huomattavan suuri osa suomalaisista on sitä, mieltä, että ihmisten tulisi itse maksaa itse aiheuttamiensa sairauksien hoito. Yhteisistä varoista maksettaisiin vain sellaiset sairaudet, jotka eivät ole potilaan itse aiheuttamia.

 

 

Pinnalta katsoen ajatus tuntuu järkevältä. Julkisten varojen käytössä tulee olla kriittinen. Rahat eivät riitä kaikkeen. Ihmisiä tulee keppiä käyttäen opettaa terveisiin elintapoihin. Raha on paras konsultti. Jos elät huonoa elämää, saat itse maksaa sen aiheuttamat kustannukset.

 

 

Tarkemmin ajatellen näkemys on monella tavalla ongelmallinen. Kyselytutkimuksessa on lähdetty liikkeelle oletuksesta, että sairaudet voidaan selkeästi jakaa niihin, jotka ovat potilaan omaa syytä ja niihin, jotka eivät sitä ole. Jos tämä oletus on väärä, ei kyselyntutkimuksen tulostakaan voida pitää luotettavana.

 

 

Puhe itse aiheutetuista sairauksista koskee tavallisimmin alkoholin ja tupakan käytön synnyttämiä sairauksia. Viinan suurkuluttajat ja tupakoitsijat halutaan panna maksamaan oman sairautensa hoito.

 

 

Tällainen ratkaisu ei kuitenkaan olisi tasa-arvoinen eikä oikeudenmukainen. Viinan käytön ja tupakoinnin lisäksi on monia muita ihmisten itse valitsemia elämäntapoja, jotka aiheuttavat kalliisti hoidettavia sairauksia tai tapaturmia. Liika syöminen, liian vähäinen liikunta, liika auringonotto, työnarkomania, tapaturma-alttiit harrastukset ja riskialtis liikennekäyttäytyminen ovat esimerkkejä elämäntavoista, joiden seuraukset aiheuttavat suuria kustannuksia julkiselle terveydenhuollolle. Mihin vetäisimme rajan, joka koettaisiin oikeudenmukaisena ja kansalaisten tasa-arvon kannalta hyvänä?

 

 

Sairastuminen on ihmiselle aina ikävä asia. Jokainen meistä toivoo, ettei sairastuisi. Tämä antaa hyvän pohjan kansalaisen oman vastuun ottamiselle terveistä elämäntavoista. Sairaudesta tule aina kustannuksia ja vaivaa myös potilaalle itselleen. Mutta tarvitaan myös jatkuvaa terveystutkimusta, valistusta ja asennekasvatusta.

 

 

Kansallisen terveyspolitiikan suunnittelun tasolla keskustellaan parhaillaan siitä, millä tavalla ihmisille voitaisiin jakaa täsmällistä ja ajantasaista tietoa heidän terveydentilastaan. Selvityksen alla on myös se, voidaanko nykyaikaista tietotekniikkaa hyödyntää tällaisen yksilöllisen terveystiedon välittämisessä kansalaiselle.

 

 

Erilaisten kansalaisjärjestöjen roolia terveiden elämäntapojen edistäjänä ei myöskään sovi unohtaa. Ratkaisevin asennekasvatus ja mallioppiminen toteutuu luonnollisesti kotona, jossa lapsi saa kuvan siitä, millaista ihmisenä eläminen on. Siellä hän oppii ymmärtämään, mikä on yksilön oma vastuu ja millä tavalla yhteiskunta tukee ja suojelee yksilöä. Terveydenhuollon kustannusten kasvua voidaan jarruttaa monin tavoin ilman, että kansalaiset jaetaan kahteen luokkaan: tahallaan ja tahattomasti sairastuneisiin.

 

 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu