Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Satsaus lapsen hyvään tuo yhteiskunnalle menestyksen

11.12.2006

 

Salon Seudun Sanomat 11.12.2006

 

 

Salon seudun ihmisillekin tuttu Nokian entinen pääjohtaja Jorma Ollila käytti merkittävän puheenvuoron viime viikolla poliittisten toimittajien lounaalla. Ollila kertoi olevansa huolissaan opetus- ja terveydenhuoltoalan henkilöstön palkkauksesta. Ollilan mukaan Euroopasta löytyy useita esimerkkejä siitä, miten yhteiskunnan kehitys vaarantuu, jos näiden alojen palkoista ei riittävästi huolehdita. Uskon, että Ollila on oikeassa. Haluan laajentaa keskustelua opetusalan osalta opettajien palkkausta laajemmaksi asiaksi. Sekä perusopetuksessa että keskiasteella toimivat opettajat ovat ilmaisseet huolensa resurssien riittämättömyydestä. Rahojen puutteessa opetusryhmien koko kasvaa. Kun sijaisten käyttämiseen ei ole varaa, joutuvat opettajat jakamaan voimansa monen eritasoisen luokka-asteen kesken. Oppilaat joudutaan ajoittain jättämään itseopiskelun varaan. Koulutyön tuloksellisuus kärsii. Oppilaiden kehitysmahdollisuuksista osa jää tyystin käyttämättä. Yhteiskunnan näkökulmasta merkittävä osa lapsissa ja nuorissa olevista mahdollisuuksista menee hukkaan.

 

 

Niin yksilön kuin kansakunnankin menestys perustuu paitsi osaamiseen ja tietoon, myös asenteisiin ja tahtoon. Hyvän ja jatkuvan koulutuksen avulla yksilö voi hankkia uusia tietoja ja taitoja koko elämänsä ajan. Tietojen ja taitojen menestyksekäs käyttö edellyttää kuitenkin myös muita henkisiä kykyjä kuten hyvää itsetuntemusta ja itseluottamusta, luottavaista ja rohkeaa asennetta sekä sellaista omien tunteiden ymmärtämistä, joka näkyy ulospäin maailmaa muuttavana tahdon voimana.

 

 

Näiden henkisten kykyjen muotoutuminen tapahtuu suurelta osin lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa. Koti, päivähoito ja peruskoulu ovat ympäristöjä, joissa lapsen luonne ja persoona saavat lopullisen muotonsa. Näillä foorumeilla lapsi saa pitkälti ne tunnepuolen henkiset eväät, joilla hänen on selviydyttävä elämässään. Siksi on välttämätöntä, että perheen, kunnan ja yhteiskunnan tasolla varmistamme, että kasvavilla lapsilla on riittävästi tilaa ja hyviä ihmissuhteita itseluottamuksen, rohkeuden ja tasapainoisen tunne-elämän kehittymiseen.

 

 

Tietoyhteiskunnan oivallinen välineistö ja ylenmääräinen informaatiotarjonta eivät takaa yksilön tai yhteiskunnan onnea ja menestymistä, jos emme tiedä keitä me olemme, mitä me tahdomme, mitä me tunnemme ja haluamme. Me kunnioitamme ihmisiä, joissa yhdistyvät mielen tasapaino ja tahdonvoima. Yhdessä voimme – kodeissa, kunnassa ja valtion tasolla - vaikuttaa siihen, että tällaisia ihmisiä löytyy yhteiskunnassamme vastakin.

 

 

 

 

 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu