Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kansan antama valtakirja riittää eduskuntatyöhön

03.12.2018

julkaistu mielipidekirjoituksena Turun Sanomissa 1.12.2018

Eduskunnan päättämä perustuslain 10§:n muutos antaa viranomaisille aiempaa laajemmat valtuudet rajoittaa yksityishenkilön luottamuksellisen viestin suojaa. Uusista tiedusteluvaltuuksista pyritään säätämään täsmällisesti, jotta perusoikeuksiin puututtaisiin vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä. Uusien tiedusteluvaltuuksien vastapainoksi eduskuntaan perustetaan kansanedustajista koostuva tiedusteluvalvontavaliokunta. Valiokunnalla olisi poikkeuksellisen laajat tiedonsaantioikeudet.

Uuden valiokunnan osalta ehdotetaan, että siihen ehdolla olevista kansanedustajista tehtäisiin laaja turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvityksen tekisi Suojelupoliisi, jonka toiminnan valvominen puolestaan olisi valiokunnan keskeinen tehtävä. Turvallisuusselvityksen avulla pyrittäisiin vähentämään riskiä, että joku valiokunnan jäsenistä vuotaisi salassa pidettäviä tietoja julkisuuteen tai ylipäätään valiokunnan ulkopuoliselle taholle.

Vaikka turvallisuusselvitys ei suoranaisesti ole selvitys kelpoisuudesta valiokuntaan, käytännössä sellaisen teettäminen sitä kuitenkin tarkoittaisi. Kansanedustajan sijoittaminen valiokuntaan voisi estyä eduskunnan ulkopuolisen viranomaisen antaman selvityksen takia. Periaatteelliselta kannalta muutos nykyiseen käytäntöön olisi iso. Kansalta vaaleissa saatu valtakirja antaa tällä hetkellä pääsyn kaikkiin kansanedustajan tehtäviin sen mukaan kuin eduskunta itsenäisesti päättää. Valintojen perusteet ovat avoimet. Esitetyn menettelyn myötä valintaperusteisiin tulisi julkisuudelta ja ehkä henkilöltä itseltäänkin salattu peruste.

Turvallisuusselvityksen teettäminen etukäteen ei loisi varmuutta siitä, ettei kukaan valiokunnan jäsenistä vuoda tietoja. Valiokunnan luotettavuuden kannalta merkitystä on sillä, että kansanedustajaakin koskevat rikoslaissa olevat säännökset salassapitorikoksesta, vakoilusta ja turvallisuusalaisuuden paljastamisesta. Eduskunnan olisi vielä syytä harkita turvallisuusselvitystä koskevan säännöksen poistamista, etenkin kun tärkeimmissä verrokkimaissamme ei tuollaista menettelyä käytetä,.

Ilkka Kantola, kansanedustaja (sd), Turku

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu