Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Sodat syntyvät kärsimättömyydestä

13.04.2018

puheenvuoro täysistunnossa 12.4.2018 käsiteltäessä ETYJ:n Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017

Arvoisa rouva puhemies! 
Viime vaalikaudella olin ulkoasiainvaliokunnassa mukana, ja viime vaalikauden alkupuolella vähän epävirallisesti ja ehkä vähän virallisemminkin valiokunnassa keskusteltiin siitä, miten Suomen olisi viisasta valmistautua Etykin 40-vuotisjuhlallisuuksiin vuonna 2015. Muistan, että siinä vähän pohdittiin, että mikähän se Etyjin merkitys nyt näinä aikoina on, kun tilanteet ovat kehittyneet niin kuin ovat ja on tämä Euroopan unioni ja kaikki sen turvallisuus- ja yhteistyötoiminta. Mutta sitten tapahtui se, mikä tapahtui Ukrainassa, ensin Ukrainan sisäisesti ja sitten myös Venäjän toimesta siellä Ukrainassa, ja yhtäkkiä meille oli selvää, että Etyjin merkitys tulee aivan tavattomasti kasvamaan, ja niin on myös käynyt. Etyjistä on tullut tavattoman tärkeä foorumi käydä sitä dialogia ja yrittää ylläpitää niitä yhteyksiä, joiden varassa voidaan sitten viedä kehitystä eteenpäin poliittisesti ja diplomaattisin keinoin. 
Arvoisa puhemies! Olin parlamentaarikkokokouksen valtuuskunnan varajäsenenä mukana Wienin talvikokouksessa nyt tänä keväänä, ja jos sopii, niin viittaan siihen kokemukseeni sieltä, vaikka tämä kertomus nyt käsitteleekin viime vuoden tapahtumia. 

Etyjin pääkonttorihan sijaitsee Wienissä, ja talvikokous pidetään yleensä siellä. Wienhän on eurooppalainen kaupunki, yksi niitä kaupunkeja, joilla on yhtäältä loisteliaan komea historia pitkältä ajalta ja sitten toisaalta aivan järkyttävä kokemus ajautumisesta natsivallan alaisuuteen, diktatorisen vallan alaisuuteen, toisen maailmansodan myötä. Wien kaupunkina tietää, miten suloista on rauhan ja menestyksen aikakausi, miten hienoa elämä voi silloin olla, ja toisaalta Wien, tuo hieno kaupunki, tietää, miten aivan hirvittävää voi olla diktatuurista nouseva sota laajentumispyrkimyksineen. Wien tietää tämän sivistyksen, ja Wienillä on tämä viisaus, ja sikäli on soveliasta, että Etyj kokoontuu siellä. 

Näissä kansainvälisissä parlamentaarikkojen kokouksissa, joissa on paljon väkeä ja joissa paljon pidetään puheita ja joissa tehdään hyvin vähän konkreettisia, sitovia päätöksiä — lausutaan julkilausumia ja tehdään suosituksia — on aina vaarana, että sinne osallistuva väki tai yksilö siellä joukossa kokee, että onko tässä mitään järkeä, että me matkustelemme ja puhumme toisillemme ja sitten menemme kotiin. Turhautuminen on aina vaarana tällaisissa kokouksissa, mutta tärkeätä on kuitenkin, että ei turhauduta vaan ajatellaan, mitkä ovat vaihtoehdot tällaisille kohtaamisille. Tärkeätä on se, että kansanedustajat eri maista kohtaavat, käyvät dialogia, tutustuvat toisiinsa, oppivat tuntemaan toisiansa henkilökohtaisesti, kuuntelemaan toistensa puheenvuoroja, ehkä tarkistamaan omaa ajatteluaan, saavat välineitä ymmärtämisen, keskinäisen ymmärryksen lisäämiseen ja sitä kautta tärkeissä prosesseissa eväitä viedä asioita eteenpäin. Tärkeätä on siis kohtaaminen, keskustelu ja dialogi. Niin kauan kuin on dialogia, niin kauan kuin on vuorovaikutusta, keskustelua ja kuuntelua, on mahdollisuus poliittisiin ja diplomaattisiin ratkaisuihin. 

Sodat syntyvät kärsimättömyydestä, halusta tehdä nopeita, jopa lopullisia ratkaisuja hyvin vaikeisiin ongelmiin. Harvoin, jos koskaan, sodat ratkaisevat mitään ongelmia. Jos yksi ongelma ratkeaa, niin toisia ongelmia syntyy — tästähän meillä on kokemuksia ihan lähimenneisyydestä, kun katsomme maailmaa kokonaisuutena. Sodat syntyvät kärsimättömyydestä. Siksi tarvitaan vaihtoehtoja, tarvitaan kärsivällisyyttä, tarvitaan dialogia ja keskustelua. 

Wienin talvikokouksessa kuultiin vahvoja näkemyksiä Ukrainan tilanteeseen liittyen, erilaisia näkemyksiä, ja myös — vain yhtenä toisena esimerkkinä — Turkin etääntyminen demokraattisesta järjestelmästä ja huoli muun muassa lehdistönvapauden tilasta Turkissa olivat vahvasti esillä niissä puheenvuoroissa. Oli merkittävää, että siellä oli myös Turkin oppositiopuolueen edustajia käyttämässä kriittisiä puheenvuoroja Turkin osalta. 

Arvoisa puhemies! 
Etyjiä on syytä jatkossakin varjella sellaisena foorumina, jossa kaikki jäsenmaat voivat olla läsnä ja osallistua dialogiin ja omien näkemystensä esiintuomiseen omista lähtökohdistaan käsin. Tälle täytyy olla tilaa. Älkööt siis mitkään boikotit tai vastaavat tehkö tyhjäksi Etyjin mahdollisuutta toteuttaa tätä arvokasta tehtäväänsä. Varjeltakoon tätä instituutiota foorumina, josta kukaan ei halua jäädä syrjään ja josta ketään ei syrjäytetä. Vain varjelemalla tätä instituutiota luodaan edellytykset muun muassa sellaisten rauhanvälitys- ja erilaisten turvallisuusrakenteiden yhteiselle muodostamiselle, josta Etyjin emerituspresidentti, edustaja Kanerva juuri äsken puhui. 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu