Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Perustuslakivaliokunnalla on itsenäinen harkintakyky

11.06.2018

julkaistu Turun Sanomissa 11.6.2018

Varatuomari Kari Suomisen kuvaus (TS 7.6.) perustuslakivaliokunnan toiminnasta ansaitsee tarkentavan kommentin.
Valiokunnan suorittama harkinta ei ole muutaman valtiosääntöoppineen professorin lausunnon varassa. Perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden määrä on merkittävästi suurempi.
Ei ole harvinaista, että professorien kannat eroavat toisistaan painotuksiltaan ja toisinaan jyrkemminkin. Valiokunnalla on merkittävä rooli erilaisten näkemysten yhteensovittamisessa.
Toisinaan järjestetään vielä toinen asiantuntijoiden kuuleminen tarkentavien kysymysten varassa. Valiokunnassa jäsenet haastavat asiantuntijoita kysymyksillään, saavat lisää tietoa, ja tämäkin lisää valiokunnan työn merkitystä.

Laajakantoisissa asioissa, kuten sote-uudistus, perustuslakivaliokunta on erikseen kuullut sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita saadakseen käsityksen lakiehdotusten käytännön vaikutuksista ihmisten palveluihin. Saatujen lausuntojen pohjalta ovat valtiosääntöoppineet sitten arvioineet lakiehdotusten perustuslainmukaisuutta.
Perustuslakivaliokunnan lausunnoissaan tekemät ratkaisut ovat siten tulosta monivaiheisesta prosessista, jonka kuluessa aktiivisella valiokunnalla on merkittävä rooli vaikka sen jäsenet eivät valiokunnassa harjoita puoluepolitiikkaa.

Kari Suomisen alkuperäinen kirjoitus Turun Sanomien sivuilla

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu