Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Auttaminen tarvitsee moraalisen alustan

19.11.2017

julkaistu Demokraatin Opposition ääni-sarjassa marraskuussa 2017.

Mitä suurempi on epäluottamus poliittista eliittiä kohtaan, sitä vahvempaa on maahanmuuttokriittisyys. 

Entisen Itä-Saksan alueella koettu pettymys hyvinvoinnin kehitykseen muutoin vauraassa Saksassa heijastui vahvasti maahanmuuttoa vastustavan puoleen vaalimenestyksessä. Vastaava ilmiö tapahtui Yhdysvalloissa, jossa ns. ruostevyöhykkeellä tapahtunut teollisuuden rakennemuutos oli johtanut laajaan työttömyyteen. Syvästi pettyneet ihmiset panivat toivonsa ehdokkaaseen, joka lupasi laittaa rajat kiinni. Myös Suomessa maahanmuuttokriittisyydellä kampanjoinut puolue hankki kannatusta erityisesti siellä, missä teollisuuden työpaikkojen menetys oli ollut suurinta.

Ei ole sattumaa, että maahanmuuton voimakas torjunta yhdistyy koetun poliittisen eliitin voimakkaaseen arvosteluun. Maahanmuuttopolitiikka ei ole pääsyy pettymykseen. Taustalla on kokemus siitä, että eliitti on kääntänyt selkänsä ja kokonaan hylännyt ne väestöryhmät, joilta maailman muuttuminen on vienyt tulevaisuuden näköalat. Eliitin halu edistää liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa koetaan kaksinkertaisena hylkäämisenä.

Ulkomaalaispolitiikkaa ei voi kehittää irrallaan kansallisesta hyvinvointipolitiikasta. Hyvinvointipolitiikan tehtävänä on huolehtia siitä, ettei yksikään kansalainen koe tulleensa hylätyksi, yhteiskunnasta syrjään tai ulos heitetyksi. Jokaisen tulisi voida kokea, että hänen ihmisarvoaan kunnioitetaan, että hänen elämällään on merkitys ja että hädän tullen hänestä pidetään huolta.

Tällainen kansallinen hyvinvointipolitiikka synnyttää tukevan moraalisen alustan inhimilliselle pakolaispolitiikalle. Kansallinen luottamus ei nojaa edes pääosin kansakunnan vaurauteen vaan siihen, kuinka kattavasti yhteiskunta tuo turvaa yksilöille erilaisten elämän riskien osuessa kohdalle.  Onnistunut hyvinvointipolitiikka luo laajan hyväksyttävyyden edistykselliselle pakolaispolitiikalle. Ihmisten välisen luottamuksen kasvaessa nähdään, että voimavarat riittävät myös muualta tulevien hädänalaisten auttamiseen.

Mitä enemmän satsaamme kansakunnan kahtiajaon purkamiseen, sitä paremmin kykenemme purkamaan myös tämän maailmamme jakolinjoja. Auttaminen tarvitsee moraalisen alustan.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu