Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kristitty oikeusvaltiossa

12.10.2017

julkaistu prof. Matti Wibergin kolumnin vastineena Kotimaa-lehdessä 12.10.2017

Kirjoituksessaan kansalaistottelemattomuudesta Professori Matti Wiberg vaati ”kirkkoväkeä” mukautumaan viranomaisten päätöksiin paperittomien kohtelua koskevissa asioissa. (Kotimaa 5.10.) Perusteluna on, ettei kirkkoväellä voi olla parempaa tietoa maariskeistä kuin palautuksista päättävillä viranomaisilla. Yleisesti ottaen näin onkin.

Mutta yksittäistapauksista tiedämme, että viranomaispäätöksiä on ajoittain tehty puutteellisen informaation varassa esimerkiksi siitä syystä, ettei turvapaikanhakijan käytössä ole ollut riittävää tulkkausta tai muuta apua tilanteensa selostamisessa. Vaikka elämmekin oikeusvaltiossa, turvapaikanhakijan oikeusturvassa on silti yksittäistapauksissa parantamisen varaa. Tähän ovat valtiosääntöoppineet kiinnittäneet huomiota, kun ulkomaalaislakia tiukentavia muutoksia on eduskunnassa käsitelty. Kirkkoväellä on mielestäni lupa kiinnittää huomiota tähän, mutta kirkon ei pidä kuvitella ryhtyvänsä valitustuomioistuimeksi.

Wibergin kirjoituksessa todetaan, että ”mielenosoitustarkoituksessa” harjoitetulla kansalaistottelemattomuudella voidaan oikeutetusti tavoitella epäoikeudenmukaiseksi koettujen lakien muuttamista. ”Kirkkoväen” kansalaistottelemattomuuden moraalista oikeutusta tulisikin arvioida mielestäni myös tästä näkökulmasta. Tavoitteena tuolla väellä voi esimerkiksi olla humanitaarisen perusteen palauttaminen lainsäädäntöön turvapaikan myöntämisen kriteeriksi. Kansalaistottelemattomuus on laillista mielenosoitusta voimakkaampi väline mielen osoittamiseen ja sitä harjoittavien on syytä varautua seuraamuksiin. Poliisin vastustamisesta voidaan tuomita rangaistukseen.

Kun viranomaisten toimintaa vastustava tai eduskunnan säätämän lain muuttamista vaativa ihminen vetoaa siihen, että hän on kristitty, on kohtuullista muistaa, että Suomessa myös viranomaisten ja lainsäätäjien joukossa on kristittyjä.

Ilkka Kantola, kansanedustaja, teol. tri., Turku

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu